Online Infoday: Erasmus+ European Policy Networks (výzva 2022)

Erasmus+

Cílem webináře je poskytnout účastníkům informace ke dvěma nově otevřeným výzvám v rámci programu Erasmus+

  • The European policy network on teachers and school leaders
  • The European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background

Evropská komise plánuje podpořit vznik dvou evropských politických sítí, přičemž jedna bude zaměřená na pedagogy a vedení škol, druhá na oblast vzdělávání dětí a mládeže s migrační zkušeností. Projekty Erasmus+ European Policy Networks budou analyzovat a spoluvytvářet efektivní přístupy zvyšující kvalitu a profesionalitu pedagogů/vedoucích pracovníků škol (síť 1) a podporovat inkluzivní vzdělávání dětí a mladých lidí s migrační zkušeností (síť 2). Vybrané projekty budou prosazovat spolupráci mezi různými stakeholdery, což pomůže jak většímu šíření inovativních a funkčních přístupů, tak Evropské komisi v její práci.

Výzva k překládání návrhů na financování byla zveřejněna Evropskou komisí 7. června (s uzávěrkou 12. října 2022). Více informací naleznete na portálu FTOP a v online příručce. Prezentaci s obecnými informacemi o tom, jak žádat o financování, naleznete na webu Evropské komise. Na informační webinář se dostanete přes tento odkazpolicy networks