Europe Goes Local 2021! Přihlaste se do 15. 9. 2021

Erasmus+

Výzva pro zapojení samospráv do projektu Europe Goes Local 2021

EGL_head

Máte hlavu plnou nápadů, jak zlepšit vaše město? Víte, co vašemu městu chybí, ale nevíte, jak na to? Přihlaste se do projektu Europe Goes Local! Projekt propojuje mládež se samosprávami měst za účelem výměny nápadů, jak dané město vylepšit.

 

EGL2021

 

Projekt účastníků by se měl primárně zaměřit na zlepšení situace v dané samosprávě – může jít např. o výpomoc v domově seniorů, úklid města, seminář o mediální gramotnosti pro děti nebo projekt, jak udělat dané město udržitelnějším. Výběr tématu je na uchazečích a potřebách dané samosprávy.

Účastníci projektu se seznámí s jednotlivými kroky projektového managmentu – od stanovení cílů, realizaci až po vyhodnocení projektu. Svůj záměr a možné financování projektu bude moci tým konzultovat s Národní agenturou Erasmus+ mládež.

Týmy mohou v rámci Europe Goes Local také rozvíjet již existující projekt, na kterém pracují a mít tak možnost prokonzultovat pokračování projektu a jeho následné financování.

EGL_2

 

Financování projektu

Veškeré náklady spojené se zapojením do projektu Europe Goes Local budou účastníkům hrazeny. Účastníkům také poskytneme možnost absolvovat školení a jiné vzdělávací aktivity včetně organizace setkání za účelem šíření nabitých zkušeností a kompetencí mezi další mladé lidi. Všichni zapojení účastníci budou mít následně možnost předložit své projekty v žádosti o financování z programu Erasmus+ Mládež.

Do projektu se mohou zapojit týmy ve složení:

  • 1 zástupce samosprávy (zaměstnanec samosprávy v oblasti mládeže případně příbuzné oblasti)
  • 1 pracovník s mládeží (zástupce organizace/sdružení pracujícího s mládeží)
  • 2 zástupci mládeže ve věku 15 až 30 let.

Do projektu se můžete přihlásit i v případě, že jste ještě nenavázali kontakt se zástupcem samosprávy. Oslovit můžete zástupce až v průběhu projektu.

Každý tým má k dispozici mentora, který ho celým projektem doprovází. Tým si také musí určit svého koordinátora, který vede činnost týmu – komunikuje se členy a mentorem a organizuje společná setkání.

Závěrečným výstupem projektu bude:

  • vytvoření/aktualizace strategických dokumentů v oblasti práce s mládeží v zapojených samosprávách
  • nově možnost sepsat a popřípadě také podat svůj vlastní projekt.

Součástí spolupráce budou národní a mezinárodní setkání. Národní setkání se bude konat od 12. do 14. listopadu 2021 a setkání se slovenskými partnery v 1. čtvrtletí 2022. 

Přihlásit svůj tým můžete do 15. září 2021 prostřednictvím tohoto dotazníku.

Po uzávěrce přihlášek bude koordinátor týmu oslovený s dalšími informacemi.

V případě otázek kontaktujte Anežku Sechovcovou (anezka.sechovcova@dzs.cz).

Komu je událost určena
  • Mládež
  • Pracovníci s mládeží