Cyklus webinářů CEEPUS pro začátečníky a pokročilé

CEEPUS

Srdečně Vás zveme na volný cyklus webinářů CEEPUS pro začátečníky i pokročilé (I – III).

Webináře jsou určeny kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol.

Webinář I – Jak vycestovat s programem CEEPUS?

Termín: středa 26. 5. 2021 (10:00-11:00)

Moderátor: Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D. (DZS)

Prezentující: Mgr. Jan Trnka (DZS), Mgr. Klára Caisová (FSI, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Obsah: informace o fungování programu, podávání žádostí o mobilitu, mobility v síti vs. mobilita freemover, práva a povinnosti žadatelů, stipendijní sazby, doporučené postupy, virtuální a hybridní mobility

Prezentace ke stažení:
Jak vycestovat na výukový či studijní pobyt s programem CEEPUS?  

Webinář II – Jak zapojit vysokou školu do programu CEEPUS?

Termín: čtvrtek 27.5. 2021 (14:00-15:00)

Moderátor: Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D. (DZS)

Prezentující: Mgr. Jan Trnka (DZS), doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D., CMTF Univerzita Palackého v Olomouci)

Obsah: pravidla a povinnosti partnerské a koordinátorské VŠ, proces hodnocení, oživení sítě Umbrella Network, financování mobilit, předběžné a roční vyúčtování projektu

Prezentace ke stažení:
Jak zapojit vysokou školu do programu CEEPUS 

Webinář III – Jak pracovat s portálem www.ceepus.info?

Termín: pátek 28.5. 2021 (10:00-11:00)

Moderátor: Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D. (DZS)

Prezentující: Mgr. Jan Trnka (DZS)

Obsah: představení portálu a jeho funkcionalit, schvalování s a správa mobilit přijíždějících a vyjíždějících osob, používání trafiku

Prezentace z třetího webináře
Jak pracovat s portálem www.ceepus.info?

K účasti na webinářích se prosím předem zaregistrujte na tomto odkaze: REGISTRACE

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

 

 

 

 

Outputs to download

    (PDF, 877 kB)

    (PDF, 976 kB)

    (PDF, 1031 kB)