Cyklus webinářů CEEPUS

CEEPUS

Srdečně Vás tímto zveme na cyklus webinářů Na slovíčko s programem CEEPUS aneb série tří krátkých zastavení, který pořádá Národní kancelář CEEPUS z Domu zahraniční spolupráce.

Webináře jsou určeny kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol.

Webináře proběhnou v prostředí Microsoft Teams. Součástí každého webináře bude prostor pro pokládání otázek formou chatu. Prezentace zašleme účastníkům po skončení akce.

 

Zastavení první aneb webinář o tom, jak vycestovat s programem CEEPUS.

Termín: pondělí 29. 5. 2023 (10:00-11:00)

Moderátor: Nina Bosnićová (DZS)

Prezentující: Jan Trnka a Pavel Rybář (DZS)

                     Jana Petrů (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní)

                     Pavel Dostálek (Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie)

Obsah: informace o fungování programu, podávání žádostí o mobilitu v síti a mobilitu freemover, práva a povinnosti žadatelů, stipendijní sazby, doporučené postupy…

 

Zastavení druhé aneb webinář o tom, jak zapojit vysokou školu do programu CEEPUS.

Termín: úterý 30.5. 2023 (11:00-12:00)

Moderátor: Nina Bosnićová (DZS)

Prezentující: Jan Trnka, Pavel Rybář (DZS)

                     Karel Tomšík (Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta)

Obsah: podávání přihlášek, proces hodnocení, pravidla a povinnosti partnerské a koordinátorské VŠ, statut Umbrella Network, financování, předběžné a roční vyúčtování projektu

 

Zastavení třetí aneb webinář o tom, co se do předchozích webinářů nevešlo 😊, např. jak pracovat s novým portálem www.ceepus.info.

Termín: středa 31.5. 2023 (10:00-11:00)

Moderátor: Nina Bosnićová (DZS)

Prezentující: Jan Trnka, Pavel Rybář (DZS)

Obsah: představení portálu a jeho funkcionalit, schvalování s a správa mobilit přijíždějících a vyjíždějících osob, používání tabulky výjezdů a příjezdů…

 

K účasti na webinářích se prosím předem zaregistrujte na tomto odkaze: REGISTRACE

 

Těšíme se na Vaši účast!