Doporučení, jež bylo přijato 29. listopadu, obsahuje krátkodobá i dlouhodobá opatření týkající se tzv. blended learning.

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Synergy Grants 2022 s termínem uzávěrky 10. listopadu 2021. …

Ve dnech 22., 23. a 25. listopadu 2021 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4.

Uspořádali jsme konferenci Neformální vzdělávání mládeže jako prevence sociálních problémů a možnosti financování.

Slovinské předsednictví v Radě EU zveřejnilo souhrnnou zprávu s výsledky vyplývajících z diskuse na konferenci „Nový evropský…

Nově vydaná zpráva poskytuje souhrn dopadu aktivit Evropské rady pro inovace (EIC) za rok 2021. Dokument předkládá souhrnnou…

Dne 25. listopadu zveřejnila Evropská komise výzvu k vyjádření zájmu pro města, aby se připojila k Evropské misi pro klimaticky…

Známe termíny pro podávání žádostí ve všech sektorech vzdělávání a centralizovaných aktivitách programu.

Dne 24. listopadu 2021 došlo k spuštění nového nástroje financování v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podíl žen mezi vědeckými pracovníky představuje jednu třetinu.