Společně s Velvyslanectvím České republiky ve Stockholmu jsme zorganizovali druhý ročník setkání pro studenty a absolventy.

Celkem 132 milionů eur podpoří projekty v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání. 

Inspirativní projekty či jednotlivce můžete nominovat ve čtyřech kategoriích. Přihlášky se podávají do 25. května. 

Přihlášky lze podávat v termínu od 21. března do 3. října 2023. 

Seznam budeme průběžně aktualizovat.

O významu mezinárodní spolupráce z pohledu univerzit, ministerstva i diplomacie.

Evropská komise posunula uzávěrku pro podávání žádostí o projekty partnerství pro spolupráci v programu Erasmus+ na 24. března.

61 % půdy v Evropské unii je podle nové mapy ve špatném stavu.

Critical Raw Materials Act má za úkol snížit administrativní zátěž spojenou se získáváním surovin a zprůhlednit jejich dovoz.