Jednou z novinek nového programu Erasmus+ (2021-2027) jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se…

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s…

Seminář pro schválené žadatele z Výzvy 2020 - KA1 mobilita mezi programovými zeměmi (KA103) a mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA107…

Srdečně zveme na informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce - AKTION, AIA, CEEPUS, Fondy EHP! Seminář se koná na…

KULATÝ STŮL EUROGUIDANCE: SPOLUPRÁCE PŘI ROZVOJI (I ONLINE) KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Rádi bychom vás pozvali na akci Centra Euroguidance pod…

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem…

From 20. 07. 2020, it is possible to apply for the Government scholarships awarded by the Government of the Czech Republic. The application…

Nové termíny školení pro dobrovolníky - On-arrival a Mid-term byly vypsány. Termíny školení a další informace najdete v tomto kalendáři. Své…

V letošním roce odborná porota vybírala z celkem 46 přihlášených projektů. Do druhého kola postoupilo 13 projektů, ze kterých následně bylo vybráno 7…

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výzvu k zapojení do odborných pracovních skupin v sektoru vzdělávání dospělých pro všechny, kdo se pohybují v…