Kancelář CZELO se dne 8. září 2021 účastnila online setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na MSCA, v rámci kteréhoMarlene…

Loňský ročník byl i přes pandemii covid-19 rekordní. Na jaké akce se můžeme těšit letos?

Jak usnadnit účast v dalším vzdělávání dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Evropská komise zveřejnila výsledky studie „Monitorování politiky otevřeného přístupu v programu Horizont 2020“, která ukazuje…

Evropský inovační a technologický institut zveřejnil zprávu o aktivitách regionálního inovačního programu EIT (EIT RIS) za období…

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Advanced grants (AdG) s termínem uzávěrky 31. srpna 2021. K…

Zjistěte, jaké příležitosti program nabízí, na co se zaměří a jak to chceme oslavit.

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikací věnovaných organizaci školního a akademického roku.

V rámci letošní 2. výzvy Evropského sboru solidarity můžete až do 5. října 2021 do 12:00 podávat své žádosti o solidární a…

Chtěli byste pomoci Evropě při přechodu k zelenější, zdravější a udržitelnější budoucnosti?