Více času na přípravu mají žadatelé o podporu pro projekty Erasmus Mundus, Erasmus+ Sport a Partnerství pro evropské NNO.

Cílem aktivity je propojovat vzdělávání a „svět práce“. Jaké příležitosti přináší nová výzva? Přečtěte si zápis ze semináře.

Blíží se termíny výzev pro Projekty mobility osob (KA1) a Partnerství pro spolupráci (KA2).

Podělte se o vaše zážitky a zkušenosti z projektů Erasmus+. Oslavy Erasmus Days proběhnou v říjnu.

DZS na včerejším setkání informoval zástupce akčních skupin o novinkách v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Informuje o inkluzivních a podpůrných službách pro zahraniční studenty

Erasmus+ Sport podpoří místní projekty. Chce zvýšit povědomí o roli sportu v sociální inkluzi, rovnoprávnosti a životním stylu.

Žádost o projekt je možné podat v Erasmus+ Sport, Jean Monnet, Erasmus Mundus a v dalších centralizovaných aktivitách.

Akce Jean Monnet se zaměřují na podporu šíření znalostí o evropské integraci a EU.

Říkali jste si, jaké to je strávit letní semestr na vysoké škole v Istanbulu? Přečtěte si příběh studenta ze série #Erasmusstories