Tento studentský a absolventský meetup ve Francii jsme uspořádali 22. března ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži.

Toto neformální posezení si nemohli nechat ujít žáci ani jejich rodiče, říká učitelka u krajanů Michaela Svojšová.

Rozvíjení spolupráce v tomto rychle rostoucím regionu je pro budoucnost českého vysokého školství zásadní.

Dnes začal 17. ročník každoročního setkání profesionálů mezinárodního vzdělávání. I letos u toho nemůžeme chybět.

Účast českých vysokých škol a reprezentace země na veletrhu APAIE, letos v australském Perthu, bude důležitější než kdy dříve.

Zvyšující se počet zahraničních studentů v Česku má příznivý vliv na ekonomiku, demografii i pověst v zahraničí jako moderní země.

Přečtěte si zhodnocení výzkumu, který jsme uskutečnili mezi zahraničními studenty českých vysokých škol, a proč je důležitý.

Jako mozaika zkušeností z celého světa – tak působil CZEDUCON 2023 vsrdci Brna, během kterého sdíleli absolventi Masarykovy…