Spolupracujete nebo zvažujete spolupráci s partnery ze zemí Visegrádské skupiny (V4) a Východního partnerství v oblasti mládeže? Reprezentujte ČR na…

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vytvořil nový formát výměny zkušeností z oblasti mezinárodního vzdělávání mezi odborníky z praxe a zástupci DZS. V…

Nezmeškejte poslední výzvu tohoto roku v sektoru mládeže v programu Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity. Termín pro podávání žádostí je do 1…

APPETISER Online poskytuje úvod k využití platformy Erasmus+ Mládež v akci a Evropského sboru solidarity pro mezinárodní práci s mládeží. 2. - 13…

Celorepubliková kampaň STUDUJ. STÁŽUJ. VYJEĎ vyhrála Zlatý středník pro veřejný sektor. Kampaň vznikla s cílem vzbudit zájem mladých lidí o výjezdy…

Pro koordinátory projektů v programech Erasmus+ a Evropského sboru solidarity pravidelně aktualizujeme informace o nových opatřeních v souvislosti s…

Letos již po páté vyhlásila Evropská komise osvětovou kampaň na podporu odborného vzdělávání a přípravy – Evropský týden odborných dovedností. Školy,…

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí…

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ (2021-2027) jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se…

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s…