Evropská komise zveřejnila výsledky pilotní výzvy. Uspělo také konsorcium, jehož členem je aliance 4EU+ a Univerzita Karlova. 

Studie reflektuje zkušenosti aliancí z prvních 3 výzev. Zabývá se procesem výběru, přínosy a výzvami i možnými budoucími scénáři.

Evropská Komise vydala 19. ledna novou zprávu k využití kombinovaného učení pro větší inkluzi.

AKTUALIZOVÁNO. EU pozastavila uzavírání smluv s některými maďarskými nadacemi. Mohou tak přijít o finance z Erasmu a Horizontu.

Žádosti lze podávat do 22. března. Koordinátorem můžou být pouze Evropské NGOs (ENGOs), partnery jakékoliv relevantní organizace.

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?

Rozhovor se Zdenkou Telnarovou z Ostravské univerzity, která koordinuje inkluzivní projekty zaměřené na vzdělávání seniorů.

Česká republika přivítala zástupce národních agentur, kteří zajišťují chod evropských vzdělávacích programů.

Ve středu 14. 12. se v Bruselu konala závěrečná narozeninová oslava ikonického programu evropské spolupráce.

Pořádáme sérii informačních webinářů k centralizovaným projektům ve výzvě 2023.