Eurydice přináší novinku The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor…

Nepříznivá pandemická situace postavila před organizátory v Evropě i v ČR mnoho nových výzev. Jak si poradili?

ČR se již popáté zapojuje do Evropského týdne odborných dovedností. Představí to nejlepší z odborného vzdělávání a přípravy.

Jaké existují modely organizace primárního a sekundárního vzdělávání a jak dlouho která úroveň trvá? Jak různorodé jsou programy…

Tematický monitoring za účasti zástupců Domu zahraniční spolupráce a organizací proběhl na téma inkluze.

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá…

Ani pandemie Covid-19 nezastavila letošní oslavy #ErasmusDays. Realizováno bylo přes 5000 akcí, o tisíc více než loni.

Oblíbenému programu je od 15. do 17. října věnováno 4 620 akcí v 63 státech světa. V ČR se oslav účastní více než sto organizací.

S podzimem přináší Eurydice každoroční aktualizaci zprávy o platech učitelů a ředitelů škol v evropských zemích Teachers' and…