Od této výzvy programu Erasmus+ na podporu inovací si Komise slibuje zvýšení kreativity a podnikavosti v EU

Jaké zelené strategie a aktivity zavádějí vysokoškolské instituce v Evropě? A v čem je zelenější nový Erasmus+ a MSCA?

Bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí program Erasmus+.

Celorepubliková kampaň Evropský dobrovolník je věnovaná dobrovolnickým aktivitám programu Evropský sbor solidarity.

Integrace uprchlíků, místní programy a inovace infrastruktury, boj proti dopingu. Tři výzvy jsou otevřeny do 16. června.

Podělte se o vaše zážitky a zkušenosti z projektů Erasmus+. Oslavy Erasmus Days proběhnou v říjnu, registrovat se můžete již nyní!

Další příležitost pro tuto cílovou skupinu, jak si v letošním roce požádat o finanční podporu přímo u výkonné agentury EACEA.

Na akci budou představeny také aktivity Aliance pro vzdělávání a podniky a Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností.

Takový je nový program ERASMUS+ na období 2021-2027, který již definitivně schválil Evropský parlament.

Termín předkládání žádostí projektů Partnerství pro spolupráci (KA2) v programu Erasmus+ byl o jeden den prodloužen.