Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

V jakém věku evropští žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku?

Nová vizuální identita lépe odpovídá nedávno vytvořené strategii značky STUDY IN.

Partnerství pomůže zviditelnit Českou republiku jako atraktivní destinaci pro vysokoškolské studium a vzdělávací výměny.

K příležitosti začátku nového školního roku pro vás EUN Akademie připravila online kurzy zdarma, které jsou přístupné pro všechny…

Jak usnadnit účast v dalším vzdělávání dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikací věnovaných organizaci školního a akademického roku.

STUDY IN onlineacademy,série webinářůorganizovaná iniciativou Study intheCzech Republics cílemrozšiřovat znalosti a dovednosti…

České středisko EPALE připravilo již třetí online kurz pro lektory, tentokrát zaměřený na e-learning.

Kolik času tráví žáci ve škole hlavními předměty a jak se liší počty vyučovacích hodin v jednotlivých evropských zemích?