Dům zahraniční spolupráce (DZS) hostil 28. března historicky první setkání propagačních agentur. Cílem bylo navázat na práci…

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

Tento studentský a absolventský meetup ve Francii jsme uspořádali 22. března ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži.

Jak nás za tu dobu ovlivnilo mezinárodní vzdělávání a proč je tento milník důležitý pro mladé Čechy i celou společnost?

Dnes začal 17. ročník každoročního setkání profesionálů mezinárodního vzdělávání. I letos u toho nemůžeme chybět.

Ve světle voleb do EP a 20. výročí členství ČR v EU se věnujeme nejen evropským hodnotám, veřejnému dění i aktivnímu občanství.

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

Přečtěte si zhodnocení výzkumu, který jsme uskutečnili mezi zahraničními studenty českých vysokých škol, a proč je důležitý.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí. Pokračování speciálu o stážích v Českých centrech.