Na pražském XV. veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus nás najdete od 24. 1. do 26. 1.

Ve dnech 13.–15. ledna 2023 se vpolských Katovicích konal polsko-německo-český seminář pro začátečníky veTwinningu nazvaný „Můj…

AKTUALIZOVÁNO. EU pozastavila uzavírání smluv s některými maďarskými nadacemi. Mohou tak přijít o finance z Erasmu a Horizontu.

Rekapitulace předsednických akcí ve vzdělávání a výzkumu, které jsme spolupořádali.

Rozhovor se Zdenkou Telnarovou z Ostravské univerzity, která koordinuje inkluzivní projekty zaměřené na vzdělávání seniorů.

Diplom MŠMT za zajištění aktivit během předsednictví byl udělen v rámci předávání cen MŠMT v sídle Senátu ČR.

Zjistěte, jak můžete podpořit začleňování účastníků s omezenými příležitostmi do aktivit v mezinárodním vzdělávání.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se již řadu let zapojuje do programu Erasmus+. Jak výjezdy pomáhají jeho zaměstnancům?

Letošní monitoring pro realizátory projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity proběhl 7. 12. v Domě zahraniční spolupráce.

Konference spolupořádaná českým předsednictvím v Radě EU pod názvem Claim the Future se konala 6. prosince v Bruselu.