Expertní skupina ESIR vydala publikaci na téma Průmysl 5.0 v rámci transformativní politiky výzkumu a inovací.

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

S ohledem na probíhající úpravu realizace investiční složky financování projektů je další uzávěrka posunuta na jaro 2022.

Evropská komise vydala návrh doporučení Rady, jeho cílem je vést žáky a studenty k udržitelnosti.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké je povědomí o zahraničních výjezdech a zda jsou mladí Češi ochotni cestovat udržitelně.

Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů. Projekty je možné předkládat průběžně.

Evropská komise zveřejnila zprávu o získaných zkušenostech z Horizontu 2020 v kontextu tzv. focus areas a jejich dopadů na mise.

Nový portál nabízí aktuální informace o vzdělávání v Evropě, přehled akcí, užitečné odkazy i statistiky.

ERC zveřejnila výsledky první výzvy ERC Starting grants v rámci Horizontu Evropa. Úspěch slaví i čtyři české projekty.

Sdílení příběhů a osobních zkušeností motivuje již dva roky nováčky k zapojení do programů mezinárodního vzdělávání.