Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Consolidator granty (CoG) s termínem uzávěrky 20. dubna 2021. K…

EK pořádá sérii webinářů na téma předškolního vzdělávání a péče. Přečtěte si zápis z dubnového setkání.

Dne 15. dubna 2021 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny IGLO pro implementaci na téma úprav v systému posuzování etiky v…

Informuje o inkluzivních a podpůrných službách pro zahraniční studenty

Dne 27. dubna 2021 došlo k oficiálnímu schválení Horizontu Evropa, tj. výzkumného a inovačního programu EU na období 2021–2027.

Ve dnech 26. - 28. dubna 2021 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4.

Dne 23. dubna otevřela Evropská komise výzvu k podávání žádostí o ceny Nového Evropského Bauhausu, stalo se tak během online…

V dubnu 2021 zřídila Evropská komise nové znalostní centrum pro pozorování Země, tzv. The Knowledge Centre on Earth Observation…

Až do 13. května 2021 je možné zasílat názory a zpětnou vazbu na Pakt pro výzkum a inovace v Evropě (Pact for Research and…

Dne 16. dubna 2021 zveřejnilo znalostní a inovační společenství EIT Urban Mobility svoji strategickou agendu na období 2021−2027…