Výsledky výzvy na boj proti koronaviru

CZELO

Dne 22. července 2021 zařadila Evropská komise do užšího výběru 11 projektů zaměřených na boj proti koronaviru a jeho variantám. Úspěšné projekty zahrnují 312 výzkumných týmů ze 40 zemí, včetně 38 účastníků z 23 zemí mimo EU. Česká republika je zastoupena ve dvou vybraných projektech – ISIDORe a BY-COVID. Na nové projekty bude z programu Horizont Evropa, konkrétně z iniciativy HERA Inkubátor, alokovaných 120 milionů eur. 

Většina projektů bude podporovat klinická hodnocení nových léčebných postupů a očkovacích látek, jakož i rozvoj rozsáhlých kohort a sítí v souvislosti s koronavirem za hranicemi Evropy, čímž se vytvoří vazby na evropské iniciativy. Další projekty posílí a rozšíří přístup k výzkumným infrastrukturám poskytujícím služby nebo potřebným ke sdílení dat, odborných znalostí a výzkumných zdrojů mezi výzkumnými pracovníky s cílem umožnit výzkum zaměřený na koronavirus a jeho varianty.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.