Žádosti o ERC Advanced granty 2021 v číslech. Co ukazují?

CZELO

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Advanced grants (AdG) s termínem uzávěrky 31. srpna 2021. K tomuto datu bylo podáno 1735 žádostí, což je o 35 % méně než v loňské výzvě, kdy bylo zasláno rekordních 2678 žádostí. Nejvíce zaslaných žádostí spadá do fyzikálních věd a inženýrství (Physical Sciences and Engineering), tj. 764, následuje oblast věd o živé přírodě (Life Sciences) s 499 žádostmi a poté sociální a humanitní vědy, které zaznamenaly 472 žádostí. Procentuální podíl žádostí zaslaných ženami se oproti loňskému roku mírně zvýšil na 20,8 %. Na výzvu je vyčleněn rozpočet ve výši 626 milionů eur, který by měl být rozdělen mezi 250 projektů. V současné době se zaslané projekty nachází ve fázi hodnocení, úspěšné projekty by měly být oznámeny v květnu 2022.

ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Žadatelé o AdG musí prokázat, že jejich projekt je průlomový, ambiciózní a proveditelný.

Zdroj informací: webové stránky ERC.