Komise otevřela pátou výzvu, plánuje pomocí ní dosáhnout celkového počtu 60 aliancí. Vznikne také odborná komunita praxe aliancí.

Komise zveřejnila první zprávu ke stavu Digitální dekády, včetně podpory digitálních dovedností či digitalizace podniků.  

Druhé Fórum Evropských univerzit se konalo v rámci španělského předsednictví v Radě EU. 

Prozatím nejvyšší část rozpočtu programu zamíří k projektům udržitelné dopravy.

Realizaci obou programů hodnotí pozitivně, je potřeba snížit administrativní zátěž a zlepšit digitalizaci a fungování IT nástrojů.

V každoročním projevu o stavu Unie vyzdvihla pomoc Ukrajině, zelenou a digitální tranzici, legislativu ohledně AI a další témata.

Ta se po schválení Radou ujme svého postu v agendě inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže.

Mezi projekty zaměřené na výrobu obnovitelného vodíku rozdělí 800 milionů eur.

Po dlouhém vyjednávání se tak britští výzkumníci mohou opět podílet na výzkumných projektech v rámci HE.