Nová zpráva Evropského parlamentu shrnuje úspěchy programu, zabývá se výzvami a nabízí možná vylepšení.

Jedním z cílů Komise je vyžít tuto platformu ke zvýšení povědomí o EVP a jeho dosažených úspěších.

Ve středu 10. ledna Evropská komise zveřejnila dokument se sérií opatření, která posílí roli mládeže v evropských politikách.

Otevíráme přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 15. a 19. dubnem 2024. Termín pro podání přihlášky je 9. 2.

Od prosince se můžete účastnit webinářů, které vám pomůžou připravit projektovou žádost.

Zajímá vás spolupráce s rozvojovými zeměmi po celém světě? Pak je Budování kapacit pro vás.

Belgie upřednostní strategickou autonomii, valorizaci výsledků výzkumu a posílení postavení výzkumu a inovací ve společnosti.

Na konci listopadu proběhl již šestý Evropský summit pro vzdělávání. Přečtěte si, jaká témata se řešila.