Evropská komise investuje v rámci Digitální Evropy 2 miliardy eur. První výzvy k podávání návrhů budou zveřejněny během listopadu.

Dohoda může sloužit jako příklad automatického uznávání v rámci celé Evropy. Připojit se mohou i další státy v rámci EHEA.

Výzva je otevřena všem národnostem a vědeckým oborům, a to až do 30. prosince 2021. Začátek projektu mezi červencem a říjnem 2022.

Expertní skupina bude tvořena až 15 lidmi, s délkou působení 1 rok, hlásit se můžete až do 25. listopadu 2021.

Stipendijní program Spojeného království umožňuje svým studentům studijní mobility a pracovní stáže v zahraničí.

Výzva k vyjádření zájmu umožňující městům vyjádřit svůj zájem o účast v této misi bude otevřena v polovině listopadu.

Pracovní skupina IGLO pro oblast ERC se věnovala tématu zapojení zemí EU 13 do projektů ERC, přečtěte si zápis z tohoto setkání.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR organizují ve…

Nově přijatý rámec Evropské komise zvyšuje inkluzivitu a rozmanitost v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Nová výzva EIT k CCSI KIC bude otevřena od 26. října 2021 do 24. března 2022.