Reportáž z online konference "S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání", která se konala online ve dnech 24.-26. listopadu.

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Konference PREF 2020 o moderních trendech ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách se uskuteční 26. 11. online.

Národní ceny kariérového poradenství 2020 znají své vítěze. Ocenění získalo pět nejlepších projektů kariérového poradenství.

Reportáž ze setkání českých studentů německého jazyka se zástupci z DZS, Goethe-Institutem, DAAD a dalšími organizacemi.

Tematický monitoring za účasti zástupců Domu zahraniční spolupráce a organizací proběhl na téma inkluze.

Dům zahraniční spolupráce hledá pro nově otevíranou kancelář v Bruselu 4 nové kolegy.

Pravidelná snídaně DZS s médii proběhla poprvé zcela online. Téma setkání bylo trefné: digitalizace vzdělávání.