Rok 2022 patří mládeži. Mladí dostanou nové příležitosti a chystá se pro ně mnoho akcí.

Uzávěrka je 2. února 2022 a do každé misijní rady se hledá až 15 odborníků nebo odbornic z různých sfér.

Zaměří se mj. na synergie oblasti VaVaI s VŠ vzděláváním, na tvorbu tzv. evropského inovačního prostoru a na zapojení mladých.

Hostem prvního dílu podcastu EduKovaně byla Lenka Procházková, vedoucí kanceláře CZELO v Bruselu.

Pracovní skupina IGLO pro implementaci se věnovala využívaní paušálních částek, tzv. lump sums.

Fast track výrazně urychlí proces a sníží administrativní zátěž žadatelů a žadatelek chtějících se přihlásit do Akcelerátoru EIC.

Příručka přehledným způsobem seznamuje s příležitostmi pro sociální a humanitní vědy v jednotlivých částech Horizontu Evropa.

Mezinárodní Central European Joint Infoday 2022 proběhne online ve dnech 12. a 13. ledna 2022. Registrujte se ještě dnes!

V pátek 10. prosince předložila Komise návrh doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech a mikro-certifikátech.

Přehled EU 2021 srovnává investice do jednotlivých odvětví výzkumu a vývoje a porovná je i s investičními údaji z USA a Číny.