Zobrazeno 14 z 176 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 1 461 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 673 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 3 050 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 1 145 kB)
Publikace National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.
Zobrazit (PDF 2 007 kB)
Studie Tělesná výchova a sport ve školách v Evropě informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Jde o první pokus Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi.
Zobrazit (PDF 11 894 kB)
Studie Physical Education and Sport at School in Europe informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Jde o první pokus Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi.
Zobrazit (PDF 5 191 kB)
Government education expenditure in the European Union during the economic crisis (2008-2011)
Zobrazit (PDF 1 170 kB)
Recognition of prior non-formal and informal learning in higher education
Zobrazit (PDF 1 831 kB)
Funding of education in Europe 2000-2012: The Impact of the economic crisis
Zobrazit (PDF 11 515 kB)
Publikace mapuje stav a roli učitelské profese v evropských zemích. Poskytuje komplexní vhled do problematiky rozvoje a pracovních podmínek učitelů a řídících pracovníků v evropských školách.
Zobrazit (PDF 3 920 kB)
Education and training in Europe 2020: Responses from the EU Member States
Zobrazit (PDF 6 195 kB)
Staff mobility in higher education: National policies and programmes
Zobrazit (PDF 1 388 kB)