Financování škol v Evropě: Mechanismy, metody a kritéria ve veřejném financování – Highlights

02. 02. 2022

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy

Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding.