Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding

01. 01. 2014

Zpráva Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding je věnována financování primárního a všeobecného sekundárního vzdělávání. Měla by přispět k pochopení struktury finančních systémů v oblasti vzdělávání a poskytnout námět k diskusi o efektivním a spravedlivém přidělování finančních prostředků.

Zkoumá, které státní orgány se zúčastňují distribuce finančních prostředků školám a jaké jsou metody a kritéria při určování jejich výše. Ukazuje na zřejmý vztah mezi politickým a administrativním uspořádáním jednotlivých zemí a tím, z jakých úrovní státní správy se prostředky poskytují a převádějí. Součástí studie jsou i diagramy finančních toků, jejichž prostřednictvím jsou vysvětleny rozdílné mechanismy, metody a priority při financování pracovníků, provozních prostředků a služeb a kapitálových prostředků. Zpráva zahrnuje 27 z 28 členských států EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.