Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability

02. 01. 2014

Publikace Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability popisuje současná opatření zaměřená na zlepšování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, snižování míry předčasného ukončování studia a zlepšování zaměstnatelnosti absolventů.

Sleduje a porovnává cíle, které si stanovily jednotlivé evropské země, aby zvýšily dostupnost vysokoškolského vzdělávání. Zabývá se charakteristikami studentské populace, včetně jejich postavení na pracovním trhu před vstupem na vysokou školu i během studia. V rámci dokumentu jsou zjišťovány pobídky, které motivují studenty, aby dokončili své studium včas a také vliv míry dokončení studia na financování vysokých škol. Zajímavou oblastí pro srovnání jsou výhody a nevýhody prezenčního nebo distančního studia. Pozornost je rovněž věnována spolupráci zaměstnavatelů s vysokými školami, například při sestavování studijních programů a následném zapojení absolventů na trhu práce.

Shrnutí hlavních zjištění tematické zprávy přináší zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.