O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Jiné dokumenty

V této sekci najdete další důležité dokumenty, které souvisí s činností Domu zahraniční spolupráce. Publikace a statistiky vydané Domem zahraniční spolupráce naleznete ZDE (v přípravě) a výroční zprávy ZDE

  • Dům zahraniční spolupráce je registrován k dani z přidané hodnoty pod DIČ: CZ61386839. Tato registrace k DPH se týká pouze činnosti „Zajišťování a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a pronájem konferenčních prostor v objektu Rezidence Dlouhá 17 (Ubytovna Dlouhá 740/17, Praha 1 (Rezidence Dlouhá)“. Dne 1.10.2013 došlo ke změně názvu organizace z Domu zahraničních služeb MŠMT na Dům zahraniční spolupráce. Osvědčení o registraci k DPH naleznete ZDE. 
  • Dům zahraniční spolupráce realizuje opatření interního protikorupčního programu MŠMT. Více informací ZDE.
  • Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete ZDE.
  • Zřizovací listina Domu zahraniční spolupráce je ke stažení ZDE.
  • Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 je k dispozici ZDE.
  • Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2014 je k dispozici ZDE.
  • Prohlášení o aplikovatelnosti normy ISO/EIC 27001 je k dispozici ZDE.