Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Organizace

Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předložit žádost. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři, ale nemohou žádat v roce 2019.

Kdy a jak se zapojit?

ikona_359_zarovka.jpg Žádosti se podávájí u národní agentury daného státu (pro ČR je to Dům zahraniční spolupráce).

ikona_359_zarovka.jpg Nejbližší uzávěrka žádostí: 5. února 2020 ve 12:00 

ikona_359_zarovka.jpg Začátek projektového období 1. května 2020 - 30. září 2020

ikona_359_zarovka.jpg Délka projektu od 3 do 24 měsíců

 

Postup při podání žádosti

ikona_372_srdce_ruka.jpg Seznámit se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity (v AJ pro rok 2019)

ikona_372_srdce_ruka.jpg Registrovat organizaci nebo skupinu mladých lidí na portálu Erasmus+ a Evrospkého sboru solidarity, zde získáte unikátní
 registrační číslo (OID)
. To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. 
         Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám
         automaticky převedlo na číslo OID.

ikona_372_srdce_ruka.jpg Ujistit se, že máte Quality Label (Značku kvality)  

ikona_372_srdce_ruka.jpgZkontrolovat zda máte platnou akreditaci z programu Erasmus+ mládež (tato akreditace je
                               v Evropském sboru solidarity platná pouze pro Dobrovolnické projekty a partnerství)
ikona_372_srdce_ruka.jpg
NEBO zažádat o Quality Label (Značku kvality) nejpozději 6 týdnů před nejbližší uzávěrkou
                               grantových žádostí. Pro každou aktivitu Sboru (dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství, stáže
                               a pracovní místa) je třeba m
ít specifickou Quality Label. O Quality Label lze zažádat ZDE

ikona_372_srdce_ruka.jpg Najít a vyplnit správný ONLINE FORMULÁŘ ŽÁDOSTI dle vybrané aktivity. Je nutné mít přihlášení do EU login.
 Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání!

 ikona_372_srdce_ruka.jpgPřiložit k elektronické žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo v online žádosti v části Přílohy):

     ikona_372_srdce_ruka.jpgpodepsané čestné prohlášení (scan)
     ikona_372_srdce_ruka.jpgtabulku aktivit

ikona_372_srdce_ruka.jpg Odeslat on-line žádost do 5. 2. 2020 do 12:00 bruselského času.

ikona_372_srdce_ruka.jpg Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.