Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Organizace

Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předložit žádost. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři, ale nemohou žádat v roce 2019.

Kdy a jak se zapojit?

ikona_359_zarovka.jpg  Žádosti se podávájí u národní agentury daného státu (pro ČR je to Dům zahraniční spolupráce)

ikona_359_zarovka.jpg  Nejbližší uzávěrka žádostí: 30. dubna 2020 ve 12:00 

ikona_359_zarovka.jpg  Začátek projektového období  1. 8. 2020 - 31. 12. 2020

ikona_359_zarovka.jpg  Délka projektu od 3 do 24 měsíců

 

Postup při podání žádosti

ikona_372_srdce_ruka.jpg  Seznámit se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity (v AJ pro rok 2020)

ikona_372_srdce_ruka.jpg  Registrovat organizaci nebo skupinu mladých lidí na tomto portálu, kde získáte unikátní registrační číslo (OID).   
  To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka
          (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám automaticky převedlo na číslo OID.

ikona_372_srdce_ruka.jpg  Ujistit se, že máte Quality Label (Značku kvality)  

ikona_372_srdce_ruka.jpgZkontrolovat zda máte platnou akreditaci z programu Erasmus+ mládež (tato akreditace je
                               v Evropském sboru solidarity platná pouze pro Dobrovolnické projekty a partnerství)
ikona_372_srdce_ruka.jpg
NEBO zažádat o Quality Label (Značku kvality) nejpozději 8 týdnů před nejbližší uzávěrkou
                               grantových žádostí. Pro každou aktivitu Sboru (dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství, stáže
                               a pracovní místa) je třeba m
ít specifickou Quality Label. O Quality Label lze zažádat ZDE

Pro Quality Label je nutné mít registrováno PIC číslo. To lze získat ZDE.

ikona_372_srdce_ruka.jpg  Najít a vyplnit správný ONLINE FORMULÁŘ ŽÁDOSTI dle vybrané aktivity. Je nutné mít přihlášení do EU login.
  Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání!

 ikona_372_srdce_ruka.jpg Přiložit k elektronické žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo v online žádosti v části Přílohy):

     ikona_372_srdce_ruka.jpgpodepsané čestné prohlášení (scan)
     ikona_372_srdce_ruka.jpgtabulku aktivit

ikona_372_srdce_ruka.jpg  Odeslat on-line žádost do 30.4. 2020 do 12:00 bruselského času.

ikona_372_srdce_ruka.jpg  Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.