Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Organizace

Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předložit žádost. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři, ale nemohou žádat v roce 2018.

Kdy a jak se zapojit?

Organizace z členských zemí EU podávají žádosti u národní agentury daného státu (pro ČR je národní agenturou programu Dům zahraniční spolupráce).

Nejbližší uzávěrka žádostí: 1. října 2019 ve 12:00 

Začátek projektového období: v období 1. ledna 2020 - 31. května 2020

Délka projektu: od 3 do 24 měsíců

 

Postup při podání žádosti

1) Seznámit se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity (v AJ pro rok 2019)

2) Registrovat organizaci nebo skupinu mladých lidí do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů):

3) Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem)

4) Ujistit se zda máte platnou akreditaci z programu Erasmus+ mládež NEBO zažádat o Quality Label (Značku kvality) 6 - 8 týdnů před nejbližší uzávěrkou (nejpozději 18.3.2019) pro Dobrovolnické projekty, Dobrovolnická partnerství, Stáže a pracovní místa. O Quality Label lze zažádat ZDE.

5) Najít a vyplnit správný online formulář žádosti dle vybrané aktivity. Žádosti jsou dostupné ZDE (nutné přihlášení do EU login).

6) Přiložit k elektronické žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo v online žádosti v části Přílohy):

  • podepsané čestné prohlášení (scan),
  • tabulku aktivit

7) Odeslat on-line žádost do 1.10.2019 do 12:00 bruselského času.

8) Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.