Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Organizace

Veřejné nebo soukromé organizace a instituce z členského státu EU se mohou účastnit a předložit žádost. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři, ale nemohou žádat v roce 2018.

Kdy a jak se zapojit?

Organizace z členských zemí EU podávají žádosti u národní agentury daného státu (pro ČR je národní agenturou programu Dům zahraniční spolupráce).

Nejbližší uzávěrka žádostí: 1. října 2019 ve 12:00 

Začátek projektového období: v období 1. ledna 2020 - 31. května 2020

Délka projektu: od 3 do 24 měsíců

 

Postup při podání žádosti

1) Seznámit se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity (v AJ pro rok 2019)

2) Registrovat organizaci nebo skupinu mladých lidí do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů):

     - https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
     - Instruktážní prezentace k registraci v češtině,
     - Manuál k administraci údajů na portálu URF.

3) Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem)

4) Quality Label (Značka kvality)  
a) Zkontrolovat zda máte platnou akreditaci z programu Erasmus+ mládež (tato
akreditace je v Evropském sboru solidarity platná pouze pro Dobrovolnické projekty a partnerství)
b) NEBO zažádat o Quality Label (Značku kvality) nejpozději 6 týdnů před nejbližší uzávěrkou grantových žádostí. Pro každou aktivitu Sboru (dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství, stáže a pracovní místa) je třeba mít specifickou QL. O Quality Label lze zažádat ZDE.

5) Najít a vyplnit správný online formulář žádosti dle vybrané aktivity. Žádosti jsou dostupné ZDE (nutné přihlášení do EU login).

6) Přiložit k elektronické žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo v online žádosti v části Přílohy):

     - podepsané čestné prohlášení (scan)
     - tabulku aktivit

7) Odeslat on-line žádost do 1.10.2019 do 12:00 bruselského času.

8) Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.