Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

On-arrival training; 5. - 10. 9. 2019

Dear volunteers,

your On-arrival meeting is coming. It will happen from 5th to 10th September 2019 in Plzeň. You can read all necessary information about this training course in the Invitation letter which you will receive by email. Those who agreed on participating, please fill in this application form by Monday the 19th August 2019

The meals at this training are primarily vegetarian. If you have any dietary needs (vegan, meat necessary, gluten-free, lactose free, etc.) please indicate it in the form.

Thank you

Drazí dobrovolníci,

vaše popříjezdové školení se blíží. Uskuteční se mezi dny 5. - 10. 8. 2019. Všechny potřebné informace zjistíte v pozvánce, kterou od nás obdržíte emailem. Prosím, registraci vyplňte do 19. srpna. 

Stravování na akci bude primárně vegetariánské. Pokud máte jakákali stravovací omezení, či vyžadujete maso, prosím popište jej v přihlašovacím formuláři.

Děkujeme

 

By registering, I acknowledge that these personal data are processed by DZS in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Regulation on Personal Data Protection), which is specified by the DZS in the Data Processing Principles and Relevant Notices for the Processing of Personal Data for the Management of the Agenda Erasmus + and the services available on the DZS website http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/.

Místo konání:

Hotel Lions, Plzeň

Začátek akce: 5. 9. 2019 16:00

Konec akce: 10. 9. 2019 10:00

Kapacita: 24

Zpět na detail programu