Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Mladí lidé

Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 18 - 30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být zaregistrovaní do Databáze Evropského sboru solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a projektů Evropského sboru solidarity. 

Projekty dobrovolnictví, stáží a pracovních míst můžete vyhledávat v Databázi Evropského sboru solidarity. Skrze databázi mohou být mladí lidé také osloveni organizacemi na základě vyplněného profilu. V případě zájmu o dobrovolnictví lze v Databázi akreditovaných organizací vyhledat konkrétní hostitelskou nebo podpůrnou organizaci dle oblasti zájmu budoucího dobrovolníka. Případně zde je k dispozici seznam vysílajících organizací. 

Solidární projekty

Skupina mladých lidí (min. 5) může sama zažádat o Solidární projekt.

Kdy a jak?

ikona_359_zarovka.jpg Žádosti se podávají u národní agentury daného státu (v ČR je to Dům zahraniční spolupráce).

ikona_359_zarovka.jpg Nejbližší uzávěrka žádostí: 30. dubna ve 12:00

ikona_359_zarovka.jpg Začátek projektového období: 1. 8. 2020 - 31. 12. 2020

ikona_359_zarovka.jpg Délka solidárního projektu: od 2 do 12 měsíců

 

Postup při podání žádosti

ikona_372_srdce_ruka.jpg Seznámit se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity (v AJ pro rok 2020).
 Projít si nejčastější dotazy a odpovědi - FAQ Solidární projekty.

ikona_372_srdce_ruka.jpg Registrovat všechny členy skupiny mladých lidí na portálu Sboru solidarity. Každý účastník získá po zaregistrování číslo PRN, které budete později vyplňovat do online formuláře žádosti.

ikona_372_srdce_ruka.jpg Registrovat organizaci nebo skupinu mladých lidí na portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, zde získáte
 unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. 
         Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova. Číslo PIC se Vám
         automaticky převedlo na číslo OID.

 ikona_372_srdce_ruka.jpgNahrát na účastnický portál povinné dokumenty.

 Najít a vyplnit správný online formulář žádosti dle vybrané aktivity. Žádosti jsou dostupné ZDE (nutné přihlášení do EU login). Doporučujeme uložit si číslo ID žádosti pro zpětné dohledávání!

 ikona_372_srdce_ruka.jpgPřiložit k elektronické žádosti povinné přílohy - tzn. podepsané čestné prohlášení (scan), ke stažení je přímo v online žádosti v části Přílohy.

 ikona_372_srdce_ruka.jpgOdeslat on-line žádost do 30. 4. 2020 do 12:00 bruselského času.

 ikona_372_srdce_ruka.jpgVýsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.

 

Dům zahraniční spolupráce, odbor pro mládež není vysílající organizací, funguje pouze jako grantová agentura, která projekty financuje a dohlíží na jejich kvalitu.