Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Mladí lidé

  • Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 18 - 30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být zaregistrovaní do Databáze Evropského sboru solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a projektů Evropského sboru solidarity. 

Projekty dobrovolnictví, stáže a pracovní místa lze vyhledávat v Databázi Evropského sboru solidarity. V případě zájmu o dobrovolnictví lze v Databázi akreditovaných organizací vyhledat konkrétní hostitelskou nebo podpůrnou organizaci dle oblasti zájmu budoucího dobrovolníka. Skrze databázi mohou být mladí lidé také osloveni organizacemi na základě vyplněného profilu.

Solidární projekty

Skupina mladých lidí (min. 5) může sama zažádat o Solidární projekt.

Kdy a jak?

Organizace z členských zemí EU podávají žádosti u národní agentury daného státu (pro ČR je národní agenturou programu Dům zahraniční spolupráce).

Nejbližší uzávěrka žádostí: 1. října 2019 ve 12:00

Začátek projektového období: v období od 1. ledna 2020 do 31. května 2020

Délka solidárního projektu: od 2 do 12 měsíců

 

Postup při podání žádosti

1) Seznámit se s příručkou k programu Evropský sbor solidarity (v AJ pro rok 2019)

2) Registrovat organizaci nebo skupinu mladých lidí do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů):

3) Nahrát na účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Podávání žádostí krok za krokem)

4) Najít a vyplnit správný online formulář žádosti dle vybrané aktivity. Žádosti jsou dostupné ZDE (nutné přihlášení do EU login).

5) Přiložit k elektronické žádosti povinné přílohy (ke stažení přímo v online žádosti v části Přílohy):

  • podepsané čestné prohlášení (scan)

6) Odeslat on-line žádost do 1.10.2019 do 12:00 bruselského času.

7) Výsledky výběrového řízení můžete očekávat do 3 měsíců na webu a poté i písemně.

 

Dům zahraniční spolupráce, odbor pro mládež není vysílající organizací, funguje pouze jako grantová agentura, která projekty financuje a dohlíží na jejich kvalitu.