Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Dokumenty a odkazy

Příručka programu

Přílohy grantové dohody (2020)

Přílohy grantové dohody (2019)

Přílohy grantové dohody (2018)

Vzory dokumentů

Platforma OLS (Online jazyková podpora)

Youthpass

Pojištění

Ostatní dokumenty a odkazy

Publikace 

Zajímavé aplikace