CEEPUS

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Stipendium programu CEEPUS

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.

Cestovné na zahraniční stáže může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita. Kontaktujte partnera své sítě CEEPUS na univerzitě, případně vám poradí zahraniční Národní kancelář.

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

  • stipendia jsou určena studentům řádného denního studia,
  • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
  • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

  • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
  • věk bez omezení,
  • ukončení 2. semestru řádného studia,
  • minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.

Studenti doktorského studijního cyklu:

  • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
  • věk bez omezení,
  • minimální doba pobytu je 21 dní,

Podrobné informace si lze přečíst také v "Pravidlech pro stipendisty".

2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr).

Přehled univerzitních sítí CEEPUS a kontaktů na českých vysokých školách v akademickém roce 2020/2021

3. Přihláška

Prvý krok: zaregistrujte se na stránce programu http://www.ceepus.info/ - úředním jazykem programu je angličtina (stručný návod pro registraci).

Druhý krok: vyplňte online přihlášku.

Nezapomeňte zvolit správný formát podle délky pobytu z rolovací nabídky:

STE (Short-Term-Excursion) od 3 do 5 dnů

STS (Short-Term-Student) od 6 dnů do 3 měsíců

S (Student) od 3 do 10 měsíců

V rámci sítě :termín pro odeslání přihlášek na zimní semestr je 15. června, na letní semestr 31. října.

Třetí krok: - Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem/poštou spolu s informací hostitelské Národní kanceláře - použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví nová záložka Mobility report (závěrečná zpráva z pobytu).

Čtvrtý krok: Před ukončením pobytu na zahraniční univerzitě v přihlášce na listu Content (po kliknutí na Open) najdete položku Mobility Report (zpráva z pobytu)a Letter of Confirmation (potvrzení o pobytu). Oba dokumenty vyplníte, necháte si je potvrdit zahraniční hostitelskou univerzitou a po naskenování je vložíte do systému. Originály dokumentů si ponecháte jako doklad o uskutečnění cesty pro svou domácí univerzitu.

Online přihláška a vložení dokumentů:

Přihlaste se na http://www.ceepus.info/ pod svým jménem (nebo se registrujte) a pokračujte přes Manage your CEEPUS mobility applications, vyberte správný akademický rok na desktopu, což vás posune k vytváření nových mobilit a upravování stávajících NEODESLANÝCH přihlášek. Buď si vytvořte mobilitu freemover novou, nebo si otevřete již vyplněnou přihlášku.

Klikněte na „Open application" a rozbalí se před Vámi tabulka pro editace: vy budete editovat Basedata – tam se totiž nachází Upload Area. Vypadá to následovně. viděno zleva: názvy kolonek/místo pro vložení požadovaných dokumentů  - tlačítko Assign - Nabídka - tlačítkem ASSIGN vkládáte vybraný dokument z nabídky, kterou jste si sami  předtím vytvořili z vámi vložených dokumentů 

Jak tedy vkládat, jak si vytvořit svůj „šuplík" s vloženými dokumenty, z kterého pak přikládáme tlačítkem Assign dokumenty do příslušných přihrádek: Klikněte na Go to Upload-Area: Objeví se před vámi nabídka Upload Document: zmáčknete New a systém vás odvede dál -tady zadáte pouze jméno souboru: takže si ho můžete pojmenovat jak chcete, zřejmě pro přehlednost Acceptation, Recomendation 1, či 2 apod. Zadejte jméno a zmáčkněte Save.

Po uložení se nabízí Upload new file, což bude vaše další volba, pak už se objeví tabulka s nabídkou procházet/browse a vy si vyberete z vašeho počítače, který pdf.dokument vložíte, stejně jako když připojujeme přílohu k e-mailu.

Celou akci nezapomeňte zakončit zmáčknutím Save. Nyní je váš dokument pod zadaným jménem uložen na vašem mobility desktopu. Je tedy úspěšně uploadován, zbývá ho jen umístit do přihlášky na správné místo. 

Další dokumenty přidávejte stejně – pojmenujte – editujte:tedy přidejte z počítače – uložte 

Když máte všechny dokumenty uložené, můžete se vrátit do svých Basedata. 

Nyní využijete tlačítko Assign, vyberete příslušnou kolonku kam umístit dokument (vlevo), z nabídky (vpravo) vyberete vhodný dokument a zmáčknete Assign. Zaplněné kolonky se objevují zeleně. 

Všechno se musí zase nakonec potvrdit tlačítkem SAVE dole vlevo ještě než Basedata opustíte. 

Tak by měly být vaše dokumenty vloženy do přihlášky. Nezbytné zmáčknutí tlačítka SAVE vás vyhodí zpět do nabídky editace různých polí. Vidíte svoji přihlášku, která má dvě záložky: Contents a Documents, pokud vidíte v záložce Documents, že jsou  dokumenty vložené, a to správně, můžete přihlášku odeslat do NCO tlačítkem Send to NCO.

 

A takto cestuje přihláška a dokumenty:

Proces schvalování.png