Zveme vás na infodny k centralizovaným aktivitám Erasmus+

Erasmus+ CZELO

Každoroční Central European Joint Infodays se letos budou konat 4. a 5. prosince ve Vídni. Nezapomeňte se včas registrovat.

Infodny pořádáme spolu s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Maďarska (TPF) a Slovenska (SAAIC). Akce se koná v souvislosti s otevřením nové výzvy Erasmus+ 2024 a zaměří se zejména na mezinárodní rozměr programu, tedy aktivity podporující spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi z programových a partnerských zemí Erasmus+

Cílem infodní je podpořit a povzbudit potenciální žadatele v nové výzvě Erasmus+ skrze podrobné prakticky zaměřené prezentace a diskuze. Akce je určena zástupcům vysokoškolských institucí z Rakouska, České republiky, Maďarska a Slovenska, které zajímá mezinárodní rozměr programu Erasmus+. Vzhledem k tomu, že letošní infodny budou koncipovány praktičtěji (více informací níže), je akce určena zástupcům vysokoškolských organizací, které již mají konkrétní projektový nápad.  

Registrace je otevřena do 10. října. Po uzavření registrace proběhne výběr účastníků dle jejich motivace a relevance/propracovanosti jejich projektového nápadu.

Akce je pořádána v rámci TCA. Vybraným účastníkům tak budou hrazeny cestovní náklady na základě smlouvy s DZS a ubytovací náklady ze strany pořadatelské OeAD. 

Letošní ročník infodní bude zaměřen především na:  

  • Erasmus Mundus (společné magisterské programy a opatření na podporu návrhů)  

  • Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání  

  • Jean Monnet (Katedry, Moduly, Centra excelence a Sítě)  

Tyto centralizované aktivity, které spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu, budou vybraným účastníkům obecněji představeny na přípravné online schůzce. Během infodní ve Vídni už budou aktivity praktičtěji zaměřené, věnovat se budou zejména hledání partnerů pro konkrétní projektový nápad, psaní žádosti o projekt a navázání spolupráce s vysokoškolskými institucemi z partnerských zemí zastoupenými národními kancelářemi Erasmus+. 

Účastníci se tak ještě před infodny seznámí s teoretickým rámcem, cíli a prioritami aktivit, a na akci samotné se dozví o praktických aspektech spojených s přípravou projektu a implementací, především prostřednictvím příkladů dobré praxe. Také budou mít možnost setkat se se zástupci Evropské komise a Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). 

Více informací naleznete na webu události.  

Registrujte se již nyní!

Erasmus Central European Joint Infodays 2023