Známe výši rozpočtu EU na rok 2024. Zaměří se na výzkum, mládež či vnější výzvy

PM, DZS

Erasmus+ CZELO

Rada Evropské unie a Evropský parlament dosáhly dohody o rozpočtu EU na rok 2024, který ovlivní evropské programy na příští rok.

Předsedkyně EP Roberta Metsola podepsala rozpočet EU na rok 2024. Foto: EUPředsedkyně EP Roberta Metsola podepsala rozpočet EU na rok 2024. Foto: EU

Společný návrh byl dohodnut v rámci jednání Rady EU s Evropským parlamentem dne 11. listopadu, a oficiálně schválen na plenárním zasedání 22. listopadu. Celkové závazky jsou stanoveny na 189 385,4 milionu eur a celkové platby činí 142 630,3 milionu eur. V rámci výdajových stropů současného víceletého finančního rámce na období 2021–2027 bylo ponecháno k dispozici 360 milionů eur, aby mohla EU reagovat na nepředvídatelné potřeby. 

Rozpočet na příští rok výrazně odráží hlavní priority EU, včetně hospodářského oživení a ekologické a digitální transformace, a reaguje na současnou obtížnou geopolitickou situaci. V ročním rozpočtu jsou stanoveny všechny výdaje a příjmy EU na jeden rok, včetně výdajů na provoz programů Erasmus+, Horizont Evropa a dalších.  

Poslanci v tomto návrhu zvýšili financování programů a politik, které považují za nezbytné pro řešení důsledků války na Ukrajině a vysokých cen energií. To dále napomůže obnově po pandemii a posílí ekologickou transformaci a podpoří mladé lidi posílením programu Erasmus+, zohledněním vyšší inflace, vyšších životních nákladů a zpřístupněním programu všem. Mezi navýšení, kterých poslanci dosáhli, patří 85 milionů eur na program Horizont Evropa a 60 milionů eur na program Erasmus+. 

Více informací naleznete v celém znění tiskové zprávy Rady EU.