Známe laureáty letošního ročníku Evropské ceny za inovativní výuku

Erasmus+

Evropská komise ocenila inovativní projekty realizované v rámci Erasmus+ na téma ‘Vzdělávání a kreativita‘, včetně čtyř českých.

EITA

Evropská cena za inovativní výuku (EITA) je v roce 2023 udělována nejlepším inovativním projektům realizovaných v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Tématem pro tento rok je ‘Vzdělávání a kreativita‘ ve spojitosti s Evropským rokem dovedností. Tuto cenu, která je udělována Evropskou komisí od roku 2021 v rámci Evropského prostoru vzdělávání, obdrželo během předchozích ročníků již více než 200 vynikajících projektů programu Erasmus+.

Ocenění letos získává 93 projektů z 32 zemí, mezi nimi i čtyři české projekty: 

  1. Kategorie předškolní vzdělávání (MŠ) – projekt ‘Kouzelná léta života: předškolní/The magical years of life: pre-school‘ Mateřské školy 4Pastelky, Praha
  2. Kategorie primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ) – projekt ‘Inovace ve výuce‘ Základní školy Břeclav
  3. Kategorie sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia) – projekt ‘Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestovní ruch‘ Církevního gymnázia, Kutná Hora
  4. Kategorie odborné vzdělávání a příprava – projekt ‘Health Care Professional Foreign Internship for students and teachers‘ Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno

Zástupci všech oceněných projektů se zúčastní společného setkání laureátů EITA 2023 v Bruselu ve dnech 23. a 24. listopadu. Slavnostní předávání ocenění v Česku proběhne dne 16. listopadu v Praze. Všem oceněným projektům blahopřejeme.