Značka kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci - výzva 2021

Agentura EACEA představila proces podávání žádostí o akreditační schéma nezbytné pro dobrovolnické projekty humanitární pomoci.

Během online informačního semináře, který proběhl 30. června 2021, prezentovali zástupci Evropské agentury pro vzdělávání a kulturu EACEA podrobné informace o cílech a kritériích výzvy pro podávání žádostí o udělení Značky kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci (QLHAV).

Tato výzva cílí na organizace, které se chtějí účastnit dobrovolnických činností na podporu operací humanitární pomoci. Značka kvality QLHAV potvrzuje, že organizace je schopna provádět vysoce kvalitní solidární činnosti v souladu s požadavky akce „Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“.

Nejedná se o totožnou certifikaci se Značkou kvality „Quality Label“, kterou uděluje přímo národní agentura daného členského státu. Získání takovéto značky kvality je předpokladem účasti na dobrovolnických činnostech – ne však na těch s přesahem do humanitární pomoci.

Tato výzva je určena pro organizace, které jsou v akci nové a nemají platnou certifikaci EU Aid Volunteers Initiative. Musí tak projít kompletním procesem podávání žádosti (Full procedure call). Agentura EACEA zároveň plánuje uspořádat v červenci 2021 informační seminář pro organizace s platnou certifikací EU Aid Volunteers Initiative – na ně se bude vztahovat jednodušší proces podávání žádostí o QLHAV (Light procedure call).

Obě formy této výzvy jsou aktuálně otevřeny na portálu F&TO. Žádosti lze předkládat průběžně, avšak organizace, které se chtějí účastnit projektů dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci v rámci výzvy 2022, musí dokončit proces podání žádosti o udělení QLHAV nejpozději do 22. září 2021 (17:00). Teprve tak bude moci agentura EACEA zaručit, že se jim podaří udělit certifikaci včas před termínem výzvy 2022.

Po udělení této značky kvality je organizace způsobilá k podávání žádostí o dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci po celé programové období 2021-27.

Více informací o výzvě a akci je k dispozici v Příručce programu Evropského sboru solidarity a na webových stránkách agentury EACEA naleznete záznam z informačního semináře.