Změňte svět kolem sebe k lepšímu skrze výzvu pro Evropský sbor solidarity 2024

PM, DZS

Evropský sbor solidarity 

Přinášíme seznam termínů pro podávání žádostí v jednotlivých aktivitách a základní informace k podmínkám zapojení.

Evropský sbor solidarity výzva 2024

Nyní je ten pravý čas stát se součástí programu Evropského sboru solidarity, který otevírá dveře mladým lidem a organizacím k dobrovolnické činnosti, k řešení společenských problémů či tomu, jak napomoci rozvoji inkluzivnější a spravedlivější společnosti. V příručce pro rok 2024 zveřejněnou Evropskou komisí najdou žadatelé termíny a informace pro podávání žádostí o podporu v dobrovolnických aktivitách, solidárních projektech a v centralizovaných aktivitách dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci a dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Všechny příležitosti, které Evropský sbor solidarity nabízí v dobrovolnictví a solidárních projektech, naleznete na portálu Evropské komise. Níže najdete termíny pro jednotlivé druhy aktivit včetně informací k podmínkám zapojení. 

Dobrovolnické aktivity 

Organizace, které se chtějí zapojit do dobrovolnických aktivit, mohou předkládat svou žádost o grant do 20. února 2024 12:00 středoevropského času. Realizace projektů podaných k tomuto datu začíná mezi 1. červnem a 31. prosincem 2024. S žádostí vám pomůže náš informační webinář, který se uskuteční 15. února. O grant mohou zažádat veřejné nebo soukromé instituce a organizace, které jsou držiteli Quality Label pro Lead roli. Pokud vaše organizace značku kvality pro Lead roli nemá, může o ni požádat kdykoliv v průběhu roku, a to nejlépe alespoň 3 měsíce před termínem grantové výzvy. Více informací ke Quality Label naleznete na našich stránkách

Solidární projekty

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina. Příležitosti pro podání žádosti o solidární projekt budou v roce 2024 hned dvě, a to v rámci termínů 20. února 2024 a 1. října 2024, vždy 12:00 středoevropského času. Chcete i vy pomoci svému okolí, ale váháte, zda a jak takový projekt uskutečnit? Naše informační webináře, které se konají 18. ledna a 7. února, vám přiblíží, jak navrhnout projekt a podat projektovou žádost. Nabízíme také možnost individuální konzultace

Dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci 

Součástí programového období 2021-2027 je centralizovaná aktivita dobrovolnických projektů v oblasti humanitární pomoci. Zapojit se do ní mohou mladí lidé ve věku 18-35 let, kteří mohou vyjet na projekt v délce 2 týdnů – 12 měsíců. Zájemci se musí registrovat na portálu Evropského sboru solidarity. Organizace se zájmem tyto projekty realizovat, musí být držiteli Quality Label pro dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci. Současní držitelé Quality Label pro tuto aktivitu mohou žádat o grantové prostředky k 16. dubnu 2024. Žádosti o grantové prostředky a Quality Label se podávají u Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. 

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou 

Další centralizovanou aktivitou Evropského sboru solidarity jsou dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Evropská komise pro nadcházející rok stanovila dvě tematické priority pro tuto aktivitu. První z nich je pomoc osobám prchajícím před ozbrojenými konflikty a dalším obětem přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Druhou prioritou je podpora pozitivních zkušeností získaných během vzdělávání a výsledků učení, zaměřená na mladé lidi s omezenými příležitostmi. Držitelé Quality Label, mohou předkládat své žádosti o grant k 8. únoru 2024 17:00 středoevropského času.