Zimní semestr Erasmu+ během pandemie v číslech

RV, DZS

Erasmus+

Jaká čísla vyplývají z datového šetření, který Domu zahraniční spolupráce realizoval na českých vysokých školách na podzim?

Dům zahraniční spolupráce, národní agentura programu Erasmus+ v České republice, realizoval v průběhu října a listopadu sběr dat od českých vysokých škol týkající se mobilit studentů v rámci programu Erasmus+ v aktuálním semestru. Do šetření se zapojili koordinátoři programu ze 48 vysokých a vyšších odborných škol.

Zahraniční výjezd v rámci programu Erasmus+ uskutečnila v zimním semestru polovina přihlášených studentů. Téměř třetina z nich realizovala mobilitu online. Do České republiky přijelo v programu Erasmus+ 74 % přijatých studentů.

Zjištěná data prozrazují, že řádné studium v zahraničí zahájilo 35 % studentů přihlášených k výjezdu. Dalších 13 % přihlášených studentů vyjelo do zahraničí a zahájilo studium online. Desítky studentů zvolily možnost absolvovat zahraniční studium online z České republiky. „Evropská komise zařadila online studium mezi adekvátní možnosti realizace výjezdu v rámci programu Erasmus+. Studenti, kteří studovali online v zahraničí, mají nárok na stipendium stejně jako studenti, kteří v zahraničí studují standardně. Při online studiu z České republiky nárok na stipendium nevzniká,” vysvětluje Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Domu zahraniční spolupráce.

Celkem 17 % studentů přijatých k výjezdu se rozhodlo přeložit jej na později, zrušení mobility zvolilo 35 % z nich. Rozhodnutí mobilitu nerealizovat učinili ve většině případů sami studenti. Případů, kdy byl příjem studentů přerušen ze strany zahraniční univerzity, bylo méně.

Více než 3 tisíce studentů, kteří v tomto semestru v rámci programu Erasmus+ přijeli do České republiky, studovaly stejně jako čeští vysokoškoláci online. K dispozici je zahraničním studentům ubytování na kolejích, většina z nich může vyžívat také například možnosti výpůjček z knihovny či individuální konzultace s přednášejícími. Vysoké školy se snaží přijíždějícím Erasmus studentům pobyt zpříjemnit i mimoškolními online aktivitami, samozřejmý je informační servis, podpora a praktická pomoc studentům​, kteří museli podstoupit karanténu. Nadále funguje také buddy systém, díky kterému jsou zahraniční studenti v kontaktu s místními. Také organizace Erasmus Student Network přesunula své aktivity do online prostoru.

Pokles počtu realizovaných výjezdů je patrný zejména u oborů, jejichž součástí je praktická výuka, kterou je obtížné uskutečnit online. Jedná se například o některé umělecké obory, nebo obory Univerzity obrany.

S využitím virtuálního prvku v mobilitách se počítá i v novém programovém období Erasmus+, které začne s rokem 2021. V Akčním plánu pro digitální vzdělávání 2021-2027 Evropská komise vyzývá k využívání poznatků z letošní krize, během níž byly technologie ve vzdělávání a odborné přípravě použity v měřítku jako nikdy předtím.