Zástupci vysokých škol se účastnili školení ve Vídni

Erasmus+ CZELO

Na začátku prosince proběhly již tradiční Central European Joint Infodays se zaměřením na mezinárodní rozměr programu Erasmus+.

V pondělí a úterý 4.-5. prosince proběhl další ročník Central European Joint Infodays, tentokrát ve Vídni.  Akci jsme organizovali ve spolupráci s národními agenturami z Rakouska (OeAD), Slovenska (SAAIC) a Maďarska (Tempus Public Foundation) a primárně byla zaměřena na mezinárodní rozměr programu Erasmus+ a spolupráci s tzv. „partnerskými“ zeměmi mimo EU.  

Celkem 35 zástupců vysokých škol z Rakouska, Slovenska, Maďarska a Česka se na dva dny sešli ve Vídni, aby se dozvěděli, jaké jsou aktuální podmínky pro podávání projektů ve výzvě 2024, jak připravit kvalitní projektovou žádost a aby mohli vzájemně sdílet zkušenosti a znalosti. V letošním roce jsme se zaměřili na projektové manažery, kteří již mají konkrétní projektový nápad a plánují podat žádosti v jednom ze čtyř typů projektů – Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání, Erasmus Mundus Opatření na podporu návrhů, Erasmus Mundus Společné magisterské studium či akce Jean Monnet v oblasti vysokých škol.  

První den akce Adrian Veale z Evropské komise představil statistiky zapojení zúčastněných zemí do projektů, které zahrnují třetí země mimo EU. Zaměřil se také na aktuální priority programu Erasmus+, včetně probíhajícího střednědobého hodnocení programu, jehož výsledky budou zohledněny při přípravě následujícího programového období od roku 2028. Následovalo stručné představení dalších typů projektů Erasmus+, v jejichž rámci je možné zapojit organizace mimo EU, jako jsou například aliance Evropských univerzit, Virtuální výměny v oblasti vysokých škol a mládeže či Aliance pro inovace.  

CEJI foto

Vzhledem k tomu, že byla celá akce zaměřena na spolupráci se třetími zeměmi, nemohlo chybět ani vystoupení zástupců Národních kanceláří Erasmus+ (National Erasmus+ Offices, tzv. NEO), které sídlí ve partnerských zemích sousedících s EU a slouží jako kontaktní místa pro zájemce o zapojení se do programu. Gulnara Isaeva z Kyrgyzstánu, Yasmine Al Gharib z Libanonu, Claudia Melinte z Moldavska a Latifa Daadaoui z Maroka postupně představily priority ve vysokoškolském vzdělávání ve svých zemích a jaké je zapojení místních univerzit do programu Erasmus+. První den akce byl zakončen networkingem, při kterém měli účastníci možnost se vzájemně lépe seznámit a také představit své vlastní instituce, či cokoli konzultovat se zástupci Evropské komise, národních agentur a národních kanceláří.  

Druhý den akce byl věnován praktickým workshopům, do kterých se účastníci rozdělili dle typu aktuálně plánovaného projektu. Během workshopu se dozvěděli praktické informace související s podáním žádosti, včetně hodnotících kritérií, přípravy rozpočtu a tipů, na co si dát při přípravě žádosti pozor. V každém ze 4 workshopů také vystoupil zástupce již realizovaného projektu, který účastníkům představil svůj projekt a sdílel s nimi své zkušenost a tipy pro přípravu žádosti. Na závěr akce měli účastníci možnost sdílet zpětnou vazbu k programu Erasmus+ s Evropskou komisí prostřednictvím Adriana Vealea v rámci výše zmíněného střednědobého hodnocení a začínajících příprav na programové období 2028-2034. 

Více informací najdete na webu akce. Další ročník infodní proběhne v roce 2024 na Slovensku a veškeré informace budou včas zveřejněny na našich stránkách, sociálních sítích a na webu akce.