Zapojte se do Evropského týdne odborných dovedností

Letos již po páté vyhlásila Evropská komise osvětovou kampaň na podporu odborného vzdělávání a přípravy – Evropský týden odborných dovedností. Školy, firmy, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce a další instituce se mohou aktivně zapojit a zorganizovat akci, během které představí přínosy odborného vzdělávání pro jednotlivce i pro společnost.

Akce se mohou konat kdykoliv do konce roku, ale hlavní pozornost bude směrovat k týdnu od 9. do 13. listopadu.

Témata letošního ročníku jsou:

 • Zelená dohoda pro Evropu
 • Evropa připravená na digitální věk

V České republice koordinuje tuto osvětovou kampaň Dům zahraniční spolupráce (DZS), který pro české organizátory připravil speciální výzvu a v listopadu pořádá také konferenci S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání.

Jak se můžete zapojit?

 • Zorganizujte vlastní akci na podporu a propagaci odborného vzdělávání a přípravy. Konat se může kdykoliv od září do prosince 2020.
 • Forma i rozsah akce je zcela na fantazii a možnostech každého organizátora. Akce mohou být třeba jen pro pozvané hosty, nebo pro širokou veřejnost. Mohou být i virtuální.
 • Registrujte se do online mapy na stránce www.objevsvujtalent.cz. Registrace je otevřená do konce roku, ale když to stihnete do 30. září, získáte od DZS balíček promo předmětů
 • Propagujte vaši akci i vaše úspěchy v oblasti odborného vzdělávání. Používejte hashtagy #ObjevSvujTalent a #DiscoverYourTalent

Zapojte se do speciální výzvy DZS a získejte finanční podporu na realizaci vaší akce. Jak na to?

 • Registrujte vaši akci do online mapy na stránce www.objevsvujtalent.cz nejpozději do 30. září 2020.
 • Akce se musí konat v termínu od 9. do 13. listopadu 2020
 • Součástí programu musí být propagace programu Erasmus+ (např. prezentace programu nebo projektů) a DZS bude spolupořadatelem.
 • Při hodnocení těchto registrací bude zohledněno následující:

   - program akce je v souladu s cíli Evropského týdne odborných dovedností

   - program akce zohledňuje jedno z témat roku 2020

   - akce je uspořádána ve spolupráci s dalšími partnery v regionu (např. firmy, zaměstnavatelé, další školy)

   - akce se účastní osoby se znevýhodněním

   - organizátor bude akci propagovat (např. na webu, sociálních sítích, v médiích)

Více informací najdete na stránce www.objevsvujtalent.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

Objev svůj talent 2