Zapojení regionálního školství do programu Erasmus+ je nyní snadnější

Tisková zpráva, DZS

Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce

Mediální snídaně 16. 4. 2024

Nová role krajů jakožto koordinátorů projektů Erasmus+ zajišťuje větší podporu kvality a inovací ve vzdělávacích institucích na regionální úrovni. První výsledky lze vidět na příkladech Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje, které jako první získaly akreditaci pro svá konsorcia středních škol.  

Program Erasmus+ podporuje široké spektrum organizací i jednotlivců a je dostupný pro všechny stupně vzdělávání napříč českými regiony. Stále ve větší míře se zapojují mateřské, základní a střední školy. Mezinárodní vzdělávání znamená pro regionální školství výrazné zlepšení kvality výuky či snazší naplňování strategických cílů. Školám však mohou v zapojení bránit obavy z administrativní náročnosti nebo z nedostatečných personálních kapacit.

Ideálním řešením je zapojení škol skrze svého zřizovatele – například kraje. Kraj zastřeší všechny své zřizované školy prostřednictvím konsorcia. Toto konsorcium se může akreditovat a získat garanci pravidelného financování mezinárodních výjezdů až do roku 2027. „Akreditace kraje jako tzv. koordinátora konsorcia (tj. skupiny škol zapojených do projektu, který řídí kraj), je klíčovým nástrojem pro zvyšování kvalitu vzdělávaní v kraji. Role kraje je zcela výjimečná v tom, že ve velké míře zajistí za školy jak administrativní, tak personální pokrytí, a školy se tak mohou soustředit na samotné výjezdy,“ přibližuje ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl.

Mediální snídaně 16. 4. 2024

Jedním z prvních regionů, který úspěšně vytvořil akreditované konsorcium, konkrétně zaměřené na odborné školy, je Královéhradecký kraj. Ten řízením projektu pověřil Královéhradecký Krajský Institut pro Vzdělávání a Inovace. „Máme jedinečnou příležitost nabídnout kterémukoli žákovi či žákyni zkušenost, která jim může změnit život. Chceme usnadnit školám účast v mezinárodním vzdělávání a umožnit dětem ze znevýhodněného nebo nemotivovaného prostředí, které se svými rodinami nemohou cestovat a nemají snadný přístup k cizím jazykům, zapojit se. Pro ně je účast v programu skutečnou životní šancí,“ zhodnocuje motivaci kraje k tomuto kroku Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. „Mezi školami chceme podporovat partnerství namísto konkurence,“ doplňuje Štěpánek. 

Dalším krajem, který obdržel akreditaci, se stal Moravskoslezský kraj. Aktuálně přizval do konsorcia šestnáct krajských gymnázií. „Gymnazisté z Moravskoslezského kraje mají o vzdělávání v zahraničí opravdu velký zájem, v rámci programu Erasmus+ tak už vycestovali do Španělska, Švédska nebo například Lotyšska. Snažíme se středoškoláky kontinuálně podporovat v aktivitách, které nejen posílí jejich jazykové dovednosti, ale také významně zvýší jejich kompetence a podpoří jejich osobní rozvoj. To vše napomůže rozvíjet jejich samostatnost, flexibilitu i zodpovědnost, což pozitivně ovlivní jejich další studium a budoucí profesní dráhu. Získaná akreditace nám umožní zefektivnit pravidelné financování těchto přínosných mezinárodních výjezdů, “ shrnuje přínosy Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Mediální snídaně 16. 4. 2024

Zvyšování kompetencí žáků, pedagogů, škol, měst a regionů skrze mezinárodní zkušenost je dlouhodobou prioritou DZS. Z toho důvodu se soustředíme na rozvoj regionální spolupráce ve vzdělávání. „Naším dlouhodobým cílem je, aby se každý kraj akreditoval, jelikož to školám zajistí stabilitu ve financování a plánování mezinárodních výjezdů. Je to klíčový krok pro budoucí rozvoj mezinárodního vzdělávání v regionech,“ uzavírá Michal Uhl.

Prezentaci z mediálního setkání můžete nalézt na tomto odkaze, a nebo posléze na stránce medialnisnidane.cz, kde se bude také nacházet i videozáznam z celé akce.