Zájem o Erasmus+ mezi organizacemi roste

RV

Erasmus+

Počet žádostí o podporu projektů zaměřených na zahraniční výjezdy meziročně vzrostl v prvním kole výzvy o 49 %.

Organizace a instituce ve všech sektorech vzdělávání mohly své projekty výjezdů přihlašovat do čtvrtka 23. února. Této možnosti využilo celkem 1 369 organizací. Nejvíce návrhů projektů, konkrétně 453, evidujeme v oblasti školního vzdělávání. Jedná se o projekty mateřských škol, základních škol a gymnázií, které mohou získat podporu pro zahraniční výjezdy svých pracovníků i žáků. Žadateli v sektoru školního vzdělávání však mohou být také obce coby zřizovatelé škol a další veřejné instituce, které ovlivňují podobu školního vzdělávání. 

Druhý nejvyšší počet žádostí jsme obdrželi v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Svůj projekt zaměřený na výjezdy pracovníků či žáků nám předložilo celkem 322 odborných škol, učilišť a dalších organizací v odborném vzdělávání a přípravě, což je o 75 více než v předchozím roce.  

Novinkou letošního roku jsou možnosti pro sportovní organizace a kluby, které v programu Erasmus+ žádají o finanční podporu určenou na výjezdy trenérů a dalších sportovních pracovníků do zahraničí. Ti mohou získávat zkušenosti prostřednictvím stínování zahraničních kolegů nebo trénováním v zahraniční organizaci. V oblasti sportu jsme obdrželi celkem 77 žádostí, čímž jsme získali prvenství v Evropě a druhé Polsko předběhli o 27 žádostí.  

Prvenství v počtu žádostí držíme také v aktivitě DiscoverEU – Jízda k začlenění, která nabízí příležitost osmnáctiletým mladým lidem s omezenými příležitostmi získat podporu pro vlakovou cestu po Evropě.  

Letošní rozpočet programu Erasmus+ určený pro Českou republiku dosahuje mimořádné výše 80,5 milionu eur, z čehož je 82 % určeno na projekty výjezdů. Zbylých 19 % je dedikováno pro projekty spolupráce, ve kterých mohou organizace se svými zahraničními partnery spolupracovat na řešení aktuálních problémů vzdělávání, zvyšování jeho kvality či vyvíjení nových metodik. Uzávěrka podávání žádostí o podporu projektů spolupráce je 22. března ve 12:00 hodin.