Za větší udržitelnost: Jaká je budoucnost mobilit a internacionalizace?

Erasmus+ CZELO

Jaké zelené strategie a aktivity zavádějí vysokoškolské instituce v Evropě? A v čem je zelenější nový Erasmus+ a MSCA?

Evropská univerzitní asociace (EUA) uspořádala v rámci evropského Zeleného týdne 2021 debatu na téma přístupu evropských vysokoškolských institucí k udržitelnýmzeleným opatřením a jejich implementaci – jak do fungování institucí samotných, tak do zahraničních mobilit.

Během semináře představila EUA předběžná zjištění své studie Greening in Higher Education Institutions, která zkoumá vztah VŠ institucí k enviromentální udržitelnosti. Ve druhé části pak Marlène Bartes (GŘ EAC) přiblížila politický kontext na úrovni EU, zaměřila se přitom konkrétně na programy týkající se mobilit – Erasmus+ a MSCA (Akce Marie Skłodowska-Curie, součást Horizontu Evropa). Další dva řečníci prezentovali příklady dobré praxe a konkrétní zelené aktivity, které zavedly různé evropské univerzity. 

Odkazy na prezentace i záznam z akce najdete v zápise.