Z dětského domova do světa. Školení pro pracovníky dětských domovů a pěstounské péče Connect & Empower

Na mezinárodním školení se účastníci dozvěděli o možnostech zapojení dětských domovů a pěstounských péčí do programu Erasmus+.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Na konci června proběhlo mezinárodní školení s názvem „Connect & Empower – From Foster Home to the World“ v pražském hotelu Pyramida. Konalo se za účasti 19 zástupců z 10 zemí včetně např. Srbska a Gruzie. Spojuje je zkušeností s prací se znevýhodněnou mládeží v dětských domovech, pěstounské péči. Několik dní tak spolupracovali na svých projektových nápadech a seznamovali se nejen mezi sebou, ale také s možnostmi programu Erasmus+. Po celou dobu trvání akce měli prostor vzájemně diskutovat o svých zkušenostech či potížích, se kterými se setkali.

Za Dům zahraniční spolupráce akci uvedl Šimon Presser, vedoucí sekce neformálního vzdělávání mládeže a sportu, který zdůraznil důležitost inkluze. Zatímco jejich vrstevníci už mnohdy mají zkušenosti s výjezdy do zahraničí, pro tuto mládež může být zapojení do programu Erasmus+ první zkušeností tohoto typu. Účastníkům také představil možnosti neformálního vzdělávání mládeže, které program skýtá, a jak může DZS pomoci v zapojení opravdu každého. 

Slovo následně převzal Alois Daněk spolupracující s Dětským domovem Klánovice a Federací dětských domovů, který zde prezentoval kvalitativní výzkum, který se konkrétně zaměřuje na DD Klánovice a Detské centrum Slovensko. Toto téma rozpoutalo podnětnou diskuzi. V té bylo kriticky poukázáno na skutečnost, že mládež se zkušeností s ústavní výchovou vyžaduje značnou míru podpory.

Přiblížil také, jakým výzvám český i slovenský systém čelí, a přínosy vytvoření platformy pro jejich vzájemnou spolupráci. Přednášku vedenou v angličtině zakončil společným apelem na zkvalitnění práce s mládeží v institucionální péči. "Věříme, že výsledky našeho výzkumu obohatí nejen českou a slovenskou institucionální výchovu, ale budou mít pozitivní vliv i rámci celé Evropy. Jako velmi podnětné vnímám sdílení dobré zahraniční praxe. Dokonce se podařilo navázat příslib spolupráce s paní Judit Regős, která patří mezi evropskou špičku v oblasti práce s ohroženou mládeží," uvedl Alois Daněk.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Alois Daněk za Dětský domov Klánovice a Federaci dětských domovů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Inspirace a dobrá praxe

Školení se účastnili i hosté z organizací Chance4Children (C4C) a Brno For You, kteří zde sdíleli dobrou praxi a svá doporučení v přípravě projektů s následnou diskusí. Chance4Children představila projekt „Chance to Discover EU“, v rámci kterého udržitelně procestovala celkově pět evropských zemí s 20 mladými lidmi v ústavní péči. Během této cesty mládež získala vyšší sebevědomí v používání cizích jazyků a orientaci v cizím prostředí, ale získala i vyšší motivaci posouvat své hranice. C4C byla jednou z prvních českých organizací, která realizovala projekt v rámci DiscoverEU, a předala tak praktické informace dalším potenciálním zájemcům. 

Zástupkyně z neziskové organizace Brno For You, která se soustředí na práci s mládeží, mladými profesionály, a ty se znevýhodněním či omezenými příležitostmi, prezentovala projekt „Vykroč s Brno For You“. Účastníkům poradila zapojit do projektů např. hudební, sportovní či taneční aktivity pro zvýšení motivace. Zúčastněným na školení přiblížila problémy, se kterými se potýkali, a jak je možné je řešit. 

Jak připravit vlastní žádost o financování projektů?

Zkušené školitelky po celou dobu školení přibližovaly pravidla a pomůcky při vytváření projektů mobilit a partnerství pro spolupráci, a následně daly i příležitost vytvořit koncept vlastního projektu, ať už jednotlivě, či ve spolupráci s dalšími účastníky. Tyto koncepty pak na konci školení přede všemi odprezentovali, a získali zpětnou vazbu. Již během samotného školení došlo k navázání cenných kontaktů, a někteří z nich se i domluvili na budoucí mezinárodní spolupráci na projektu. Networkingu pomáhaly také četné týmové aktivity, či vytváření koláží po zdech školicí místnosti, na kterých mezi sebou zúčastnění sdíleli svá očekávání.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Networkingovým aktivitám se na školení meze nekladly. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Cílem školení bylo ukázat, že do programu Erasmus+ se mohou zapojit také mladí lidé se znevýhodněním či lidé sociálně vyloučení včetně uprchlíků. Načerpat inspiraci přijel např. Mohammed ze španělské asociace Kudwa, která se zabývá projekty na podporu rozmanitosti a inkluze mezi uprchlíky a evropskou společností.

Tato akce mě naučila mnoho o tom, jak lépe zorganizovat své nápady, jak se nebát vytvořit koncept vlastního projektu, a jak k němu najít možné partnery. Tyto informace mi pomohou v každodenní práci s uprchlíky a přistěhovalci. Je patrné, že Dům zahraniční spolupráce může na toto téma poskytnout spoustu znalostí a zkušeností,“ uvedl Mohammed. „Cítím, že jsem po tomto školení připravená podat žádost na vlastní projekt,“ souhlasí Thea, ředitelka estonského dětského domova ve městě Tilsi.

Výzva k podávání žádostí v podzimním kole 2023

I vy se můžete seznámit s procesem podávání žádosti o financování svého projektu. Nově nabízíme možnost individuálních konzultací, během kterých se můžeme věnovat vašim dotazům k žádosti nebo si vyjasnit pravidla a podmínky pro zapojení. 

Pro všechny zájemce připravujeme i další informační semináře a webináře. Termíny postupně zveřejňujeme na našem webu, sledujte bedlivě sekci události. Čas na odevzdání v aktuálním podzimním kole výzvy máte do října, více se dozvíte v našem článku.