Virtuální výměny: nová aktivita Erasmus+

Erasmus+ CZELO

Vysoké školy a organizace pracující s mládeží mají novou příležitost navrhnout projekty virtuálních výměn s regiony mimo EU.

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže jsou letošní novinkou programu Erasmus+. Jedná se o centralizovanou aktivitu, která je spravována přímo agenturou EACEA v Bruselu. Výzva už byla otevřena na portálu FTOP, termín pro podávání žádostí je 22. února 2022. Výzva je rozdělena do dvou témat (jedno pro projekty se zeměmi západního Balkánu a druhé pro všechny ostatní regiony).

Projekty virtuálních výměn se skládají z on-line aktivit založených na kontaktu mezi lidmi, které prosazují mezikulturní dialog a rozvoj digitálních a měkkých dovedností. Umožňují mladým lidem přístup ke kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělávání (formálnímu i neformálnímu) bez nutnosti fyzické mobility. Virtuální výměny budou probíhat v malých skupinách a s ohledem na dosažení kvalitní vzdělávací zkušenosti musí být moderovány školeným facilitátorem. Projekty by měly být snadno integrovány do projektů zaměřených na mládež (neformální vzdělávání) nebo do kurzů VŠ vzdělávání.

Projekty v rámci této výzvy musí zahrnovat organizace a účastníky z členských států a ze třetích zemí přidružených i třetích zemí nepřidružených k programu. Celkový rozpočet 4 miliony eur bude rozdělen mezi projekty zahrnující různé regiony, přičemž velikost každé obálky je jiná: země západního Balkánu (1 milion eur), země Subsaharské Afriky (1 milion eur), země východního partnerství (750 tisíc eur), země jižního Středomoří (750 tisíc eur) a Rusko (500 tisíc eur).

Kde hledat informace o Virtuálních výměnách?

Pro inspiraci doporučujeme také nedávno zveřejněnou publikaci k pilotnímu projektu EVE, který probíhal v letech 2018–2020 a podíleli se na něm partneři ze států EU a jižního Středomoří. Hlavním cílem projektu bylo podpořit společenské, občanské a interkulturní kompetence a rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti. Projekt byl úspěšný, jelikož se podařilo do něj během tří let zapojit na 30 tisíc účastníků (polovina z EU, polovina ze zemí jižního Středomoří).

ve