Studijní návštěva v Estonsku za inspirací a zkušenostmi v digitalizaci

TN, DZS

Erasmus+

Vypravili jsme se za estonskými kolegy a zástupci estonských univerzit pro prozkoumání digitální administrace v programu Erasmus+.

Prezentace na University of Tartu. Foto: DZS
Prezentace na University of Tartu. Foto: DZS

O Estonsku se dlouhodobě mluví jako o zemi, kde je digitalizace rozvinuta na velmi vysoké úrovni. Proto jsme neváhali, když se nám v rámci spolupráce s místní národní agenturou naskytla příležitost vypravit se na krátkou studijní návštěvu do Estonska a více se zaměřit na téma digitalizace v rámci programu Erasmus+. 

Cílem naší návštěvy, zaměřené na sektor vysokoškolského vzdělávání, bylo nechat se inspirovat a nasbírat zkušenosti od vybraných estonských univerzit ohledně jejich přístupu k digitální administraci programu. Hlavním tématem byla implementace evropské iniciativy Erasmus Without Paper, která si klade za cíl zefektivnit řízení mobility tím, že veškerá komunikace a programová administrativa mezi jednotlivými školami probíhá online. 

Pro bezproblémovou realizaci digitální administrace vysokoškolských mobilit je třeba zajistit vzájemnou spolupráci mnoha systémů. Vzhledem ke komplexitě procesů a odlišnostem v systémech, které jednotlivé univerzity využívají, se jedná o poměrně náročný úkol. Proto nás zajímá, jak k němu přistupují vysoké školy v Estonsku.“ přiblížila důvod uspořádání této akce Barbora Nájemníková, vedoucí oddělení Erasmus+ vysokoškolského vzdělávání. 

Do Estonska se tedy vydala výprava celkem 14 zástupců českých vysokých škol za doprovodu několika kolegů z Domu zahraniční spolupráce. Program návštěvy začal setkáním se zástupci estonské národní agentury, kteří připravili úvodní prezentaci pro české účastníky. Kromě stručného úvodu o estonském vysokoškolském systému a současném stavu programu Erasmus+ v Estonsku jsme se dozvěděli i o dostupných digitálních službách pro občany Estonska.

Navštívili jsme Tallinn University of Technology. Foto: DZS
Navštívili jsme Tallinn University of Technology. Foto: DZS

Následně jsme se přesunuli do Tallinn University of Technology, kde jsme nejprve vyslechli prezentaci od zástupců místního týmu, který má na starosti mezinárodní mobility. Ti nám představili, jakým způsobem pracují a jak zvládají bezpapírovou administrativu v rámci Erasmus+. Setkání proběhlo v otevřené atmosféře, a tak zástupci univerzity nesdíleli pouze svou dobrou praxi, ale byli ochotni také sdílet výzvy, se kterými se během své práce potýkají. To vyvolalo zájem našich účastníků, kteří během setkání přispěli i vlastními zkušenostmi a měli možnost načerpat inspiraci z pokračující živé diskuse. Příjemným zakončením prvního dne byla prohlídka univerzitního kampusu.

Druhý den jsme zahájili setkáním se zástupkyní University of Tartu. Protože Tartu je vzdáleno zhruba dvě hodiny cesty od Tallinnu, probíhalo toto setkání na půdě estonské národní agentury. Opět došlo k diskusi a sdílení osvědčených postupů a výzev. Poté jsme se přesunuli do prostor Estonian Academy of Arts, kde jsme vyslechli zkušenosti zástupců místní univerzity a stihli si během krátké prohlídky školy prohlédnout i místní ateliéry. Účastníci z českých vysokých škol tuto příležitost velmi ocenili a vnímali ji jako přínosnou. Srovnávali různé přístupy k procesům mobility, včetně praktických příkladů.

Získali jsme cenné zkušenosti i z Estonian Academy of Arts. Foto: DZS
Získali jsme cenné zkušenosti i z Estonian Academy of Arts. Foto: DZS

Velmi zajímavé bylo seznámit se s rozdílnými pohledy na problematiku digitalizace mobility u různých škol a sdílet informace nejen o tom, co se osvědčilo, ale také čeho se vyvarovat,“ shrnul přínosy této studijní návštěvy Svatopluk Tomšů z Univerzity Hradec Králové. 

Na závěr dne jsme stihli navštívit technologické centrum PROTO, kde jsme si mohli vyzkoušet různé aktivity ve virtuální realitě, což bylo příjemným zakončením této studijní návštěvy.