Sledujte webinář k nové výzvě aktivity Aliance pro inovace

Erasmus+

Na akci budou představeny také aktivity Aliance pro vzdělávání a podniky a Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností.

Informační seminář k nové výzvě Aliance pro inovace pořádá Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a uskuteční se 8. 6. od 14:00 do 17:00. Žádná registrace není nutná, na webinář se jednoduše připojte.

Tato aktivita patří mezi tzv. centralizované aktivity programu Erasmus+, které spravuje přímo výkonná agentura EACEA v Bruselu.

Cílem aliancí je podporovat spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu. Mají rovněž řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu.

Více informací na webu Evropské komise.