Seznamte se s ambasadory Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Kateřina Pašková, oddělení komunikace a regionální spolupráce

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí Dům zahraniční spolupráce

Představujeme vám čtyři účastníky programu, kteří s vámi budou sdílet svoje zážitky a zkušenosti ze zahraničních pobytů.

Ambasadoři Kralek

Vedle ambasadorů Evropského sboru solidarity, které jsme vám už na našem webu představovali dříve, se můžete nyní setkat s další čtveřicí, která tentokrát reprezentuje účastníky Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Program, jehož primárním cílem je šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky, vysílá učitele češtiny k českým krajanským komunitám v zahraničí a také lektory českého jazyka a literatury, aby vyučovali cizince na zahraničních univerzitách.

S ambasadory se budete potkávat na nejrůznějších veřejných vzdělávacích akcích, jako jsou veletrhy, konference nebo třeba semináře pro zájemce z řad učitelů češtiny a studentů bohemistiky. Jejich příběhy budete moci sledovat také na našich sociálních sítích nebo v našem podcastu.

Věříme, že se vám budou jejich příběhy líbit tak jako nám a možná vás i inspirují k vyjetí do ciziny v roli lektorů či učitelů.

Kdo jsou noví ambasadoři Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí?

  • Ondřej Geppert

Ondřej Geppert

Ondřej pochází z Loštic na střední Moravě na dohled Jeseníků, kam také vždy nejraději vyrážel. Vystudoval bohemistiku a historii na Univerzitě Palackého a mezi studijními výjezdy do Belgie nebo Polska začal učit češtinu pro cizince v Olomouci. Později vyučoval na univerzitách v Praze (UK), v Tchaj-peji (NCCU) a nyní v Budapešti (ELTE). S rodinou rád využívá možností aktivního odpočinku u Dunaje, na přilehlých cyklostezkách, kopcích nebo v lázních. Zajímá ho historie střední Evropy, kterou nejraději projíždí vlakem. Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí vnímá jako přínosný nejen pro krajany a bohemisty v cizině, ale právě i pro vyslané lektory, a to výjimečným kontaktem se zájemci o češtinu z celého světa.

  • Klára Jíchová

Klára JíchováKlára pochází ze středočeského venkova. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a DAMU, pracovala pro L´Arche Dublin, Multikulturní centrum Praha, Naši školu Liteň a dlouhodobě v oblasti zdravého životního stylu.  Má čtyři děti.  Od roku 2020 působí jako učitelka u krajanů v Rumunsku, konkrétně ve Svaté Heleně, Gerniku a Nové Moldavě. Kromě výuky v českých školách se zde věnuje řadě volnočasových a kulturních aktivit.  Jako ambasadorka bude ráda sdílet své zážitky a zkušenosti z destinace.

  • Markéta Pilátová

​​​​​​​Markéta PilátováSpisovatelka, básnířka, hispanistka, překladatelka a novinářka Markéta Pilátová vystudovala romanistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde šest let pracovala jako odborná asistentka. Dva roky působila jako lektorka češtiny na katedře slavistiky ve španělské Granadě, poté odjela na dvanáct let do Argentiny a Brazílie, kde vyučovala potomky českých krajanů. Jako novinářka píše především pro týdeník Respekt, v němž také byla nějakou dobu zaměstnána. V současnosti pobývá trvale v České republice. Je autorkou řady románů, povídkových knih, básní a knih pro děti. Z těch nejznámějších uveďme Žluté oči vedou domů (2007), Tsunami blues (2014) nebo S Baťou v džungli (2017).  Zatím posledním autorčiným románem je Senzibil, který vyšel v roce 2020 v nakladatelství Torst. Markéta Pilátová patří k nejpřekládanějším současným českým spisovatelům.

  • Eva Halanová

Eva HalanováEva vystudovala češtinu a překladatelství španělština-čeština v Praze. Je přesvědčená, že každý zahraniční pobyt člověku nesmírně rozšíří obzory a mnohému ho naučí. Díky studiu na univerzitě odjela nejdříve na studijní pobyt s Erasmem do Španělska a poté na meziuniverzitní výměnu do Peru. V Peru vedle studia pracovala na honorárním konzulátu ČR a navázala spolupráci s tehdy vznikající Asociací pro český jazyk a kulturu, v rámci které dodnes učí potomky Čechů a další krajany český jazyk. V roce 2020 si splnila jeden ze svých snů a stala se na krátko (jako zástup) lektorkou češtiny na Univerzitě v Madridu, kde španělské studenty učila nejen česky, ale seznamovala je i s českou literaturou, reáliemi a tradicemi. Přestože celá výuka musela probíhat online, zorganizovala divadelní workshop nebo se studenty o Vánocích pekla cukroví během videohovoru. Eva se věnuje výuce češtiny a španělštiny, pořádání eventů a nově také překladu knih. Její zkušenost v Madridu byla sice neobvykle krátká, ale ovlivnila ji natolik, že se rozhodla stát se ambasadorkou.