Seminář pro schválené žadatele KA103 a KA107 Výzva 2020

Seminář pro schválené žadatele z Výzvy 2020 - KA1 mobilita mezi programovými zeměmi (KA103) a mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA107), vysokoškolské vzdělávání.

Seminář je převážně určen pro zástupce veřejných vysokých škol. Z jiných typů institucí se semináře zúčastní pouze ti zástupci, kterým byla schválena aktivita KA107.

Seminář se uskuteční v Brně-Bystrci v hotelu Orea Resort Santon Brno https://www.resortsanton.cz/. K hotelu se lze jednoduše dopravit z Hlavního nádraží v Brně tramvají na zastávku Přístaviště. Ze zastávky trvá přesun do hotelu 8 minut chůzí. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti hotelu není zajištěna společná hromadná doprava pro účastníky semináře. 

Předpokládáme účast jednoho až dvou zástupců za instituci a aktivitu (zvlášť pro KA103 a pro KA107), účast druhého zástupce za aktivitu je omezena kapacitou ubytování. Ubytování bude zajištěno v jednolůžkových pokojích. Druhou osobu za aktivitu v případě zájmu nahlaste prostřednictvím registračního formuláře, účast této druhé osoby ale bude potvrzena/schválena e-mailem ze strany DZS až po uzavření registrací. 

Program semináře KA103 začíná 15.9.2020 v 13:30 v hotelu Orea Resort Santon, oficiálnímu programu bude předcházet neformální oběd v 12:30Program s tematikou KA103 bude probíhat první 2 dny semináře, přičemž druhý den bude seminář KA103 a KA107 spojen a budou na program zařazena témata společná pro obě aktivity. Ukončení semináře KA103 je naplánováno na 16.9. v 15:40, v případě zájmu bude možné, aby účastníci této části programu přespali v hotelu až do 17.9.

Seminář KA107 se bude konat od 16.-17.9. Začátek programu je naplánován na 16.9. v 8:30, v případě zájmu bude účastníkům této části programu umožněno přespání z 15. na 16.9. Přepokládáný čas ukončení semináře KA107 je 17.9. v 13:30.

Program semináře

Registrace je možná do 28. 8. 2020.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Orea Resort Santon Brno

 

Začátek akce: 15. 9. 2020 12:30

Konec akce: 17. 9. 2020 13:30

Kapacita: 80