Se zástupci krajů jsme nahlédli pod pokličku duálního vzdělávání v Lichtenštejnsku

V září jsme díky programu Fondy EHP uspořádali pro představitele krajů studijní návštěvu do Lichtenštejnska.

Lichteštejnsko
Účastníci české delegace do Lichtenštejnska.

Jeden z nejmenších států Evropy patří mezi lídry v oblasti duálního vzdělávání, které umožňuje žákům absolvovat výuku ve školách a odborný výcvik přímo ve firmách.  

Účastníci z celkem 10 krajů měli možnost porovnat lichtenštejnský a český vzdělávací systém. Podrobně o systému školství promluvil zástupce Úřadu pro odborné vzdělávání a kariérové poradenství. Lichtenštejnsko má se svými necelými 40 tisíci obyvateli dobře nastavenou spolupráci mezi státem, školami a firmami, proto duální vzdělávání funguje téměř dokonale. Není bez zajímavosti, že odborné školy volí po primárním vzdělávání kolem 60 % žáků, kdežto do gymnázií jich vstupuje pouze pětina.

Lichtenštejnsko

Jak duální vzdělávání funguje v praxi nám předvedli hned ve dvou celosvětově známých firmách – Hilti a Hoval. Zde investují do vzdělávání učňů, se kterými uzavírají běžné pracovní smlouvy. Po vyučení se žáci mohou rozhodnout, zda chtějí zůstat či odejít.

Návštěva podniku Hoval.
Návštěva podniku Hoval.

  Pravděpodobně nebude reálné v plné šíři implementovat duální vzdělávání v České republice, i když několik snah probíhá i u nás, např. pilotní projekt Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje nebo záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.     

Zástupci krajů hodnotili studijní návštěvu velmi kladně. Shodli se na tom, že duální vzdělávání je pro ně inspirativní a že posílení spolupráce mezi školami a firmami je dobrá cesta, jak zvýšit kvalitu i prestiž odborného vzdělávání.