Rada EU schválila Závěry o dovednostech a kompetencích pro zelenou tranzici

Erasmus+ CZELO

Ministři školství z EU přijali dokument na podporu role odborného a vysokoškolského vzdělávání v předávání potřebných dovedností.

Nově schválený dokument ze dne 7. března navazuje na Závěry Evropské rady z 9. února 2023, v nichž hlavy států a předsedové vlád EU apelovali na ambicióznější opatření pro další rozvoj dovedností, která jsou nezbytná pro ekologickou a digitální transformaci, a to prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, zvyšování kvalifikací a rekvalifikací. Dokument byl přijat v kontextu Evropského roku dovedností a reaguje i na Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, na Evropskou strategii pro univerzity, na Doporučení Rady o učení pro environmentální udržitelnost a Evropský rámec kompetencí v oblasti udržitelnosti (GreenComp).  

Kompetence v oblasti udržitelnosti zahrnují znalosti, dovednosti a postoje, které studenti všech věkových kategorií potřebují k tomu, aby mohli žít, pracovat a jednat udržitelným způsobem. Zelené dovednosti označují odborné dovednosti, které jsou zapotřebí ve všech odvětvích a úrovních na trhu práce pro přechod k ekologickému způsobu života, včetně vytváření nových zelených pracovních míst. Týkají se také průřezových dovedností umožňujících kritické a systémové myšlení, řešení problémů a inovace. Více informací najdete v ESCO taxonomii

Závěry o dovednostech a kompetencích pro zelenou tranzici reagují i na nedostatek pracovních sil v odvětvích považovaných za klíčová pro ekologickou transformaci. Rada proto mimo jiné vyzývá členské státy, aby zapojily poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné organizace, zaměstnavatele, sociální partnery a další zúčastněné strany do společného mapování potřeb rekvalifikace a zvyšování kvalifikací (tzv. reskilling and upskilling) a identifikace nových profesních profilů pro zelenou transformaci. Systémy odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání by následně měly být reformovány, a to vytvořením nových kvalifikací nebo začleněním zelených dovedností do stávajících kvalifikací (i díky mikro certifikátům). Členské státy by také měly podporovat vyučující v získávání zelených znalostí a dovedností, aby je mohli předávat svým žákům a studentům. 

Rada v Závěrech dále vyzdvihla podíl mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského a odborného vzdělávání a přípravy na zelené transformaci a udržitelném rozvoji. Potenciál v tomto ohledu představují zejména projekty aliancí Evropských univerzit a Center excelence odborného vzdělávání

Více informací najdete v tiskové zprávě