Quality Label usnadní zapojení do aktivit Evropského sboru solidarity. Jak akreditaci získat?

AP, DZS

Evropský sbor solidarity 

Co se skrývá za názvem „Quality Label“? A jaké výhody organizacím přináší?

Evropský sbor solidarity

Jste organizace, která by ráda přispěla ke změně prostřednictvím dobrovolnických projektů v rámci programu Evropský sbor solidarity? Pak je získání Quality Label prvním nezbytným krokem. 

Quality Label není jen ocenění – je to strategický milník pro každou organizaci, která usiluje o zapojení se do dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropský sbor solidarity. Potvrzuje, že organizace dokáže provádět vysoce kvalitní solidární činnost v souladu se zásadami, cíli a standardy kvality programu. 

Jaké jsou druhy Quality Label?

  • hostitelská role (host organizace) – tato role opravňuje organizaci vykonávat činnosti související s hostováním dobrovolníka v organizaci (tj. poskytnutí zázemí pro dobrovolníka, vypracování programu činností dobrovolníka, vedení a podpora dobrovolníka) 

  • podpůrná role (support organizace) – organizace s touto rolí poskytuje podporu účastníkům (dobrovolníkům) před/během/po projektu; zajišťuje přípravu a/nebo vyškolení dobrovolníků před odjezdem do hostitelské organizace v zahraničí. 
  • vedoucí role (lead organizace) – je určena pro organizace, které zamýšlejí žádat o granty, řídit a koordinovat dobrovolnické projekty. Tyto organizace musí působit v alespoň jedné z dalších rolí (host nebo support). 

Výhody Quality Label

Úspěšní žadatelé o lead roli získají zjednodušený a pravidelný přístup k financování dobrovolnických projektů v rámci programového období 2021-2027. Další výhodou je flexibilita při plánování mobilit dobrovolníků a využívání grantových prostředků.  

Organizace, které nejsou držiteli Quality Label pro vedoucí organizaci, mohou v projektech působit jako partneři, ale nemohou žádat o financování (tzn. musí navázat spolupráci s organizací, která je držitelem lead role). Seznam zapojených organizací můžete najít na portále Evropského sboru solidarity. 

Kdo se může zapojit?

O Quality Label může požádat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace a instituce, tedy např. nezisková organizace či spolek, školská instituce, středisko volného času, kulturní instituce, sociální podnik a další. 

A kdy můžete žádost o Quality Label podat? Kdykoliv v průběhu roku. Celý proces může trvat až tři měsíce, proto doporučujeme zejména zájemcům o lead roli podat žádost s dostatečným předstihem před uzávěrkou grantové výzvy. Nejbližší uzávěrka žádostí o grant na dobrovolnické projekty je 1. října 2024 12:00, další bude na začátku roku 2025. 

Podrobný postup pro podávání žádosti najdete zde. Pro získání více informací se obraťte přímo na Markétu Benešovou (marketa.benesova@dzs.cz) z oddělení Evropského sboru solidarity za účelem individuální konzultace.